Kommunen informerer.

Enebakk kommune informerer om at det er satt opp kjøresperrer i Granveien på Flateby. Sperringene er oppsatt for å markere hvor kommunal vei slutter, for å hindre gjennomkjøring over regulert gangvei/lekeareal som er privateid og ikke driftet av kommunen. (Se utklipp fra reguleringskartet under).

kart.png