Enebakk kommune vil nå sende flere av sine brev elektronisk. Innbyggere vil motta disse en av tre mulige plasser:

  1. Innbyggers sikre digitale postboks. Hvis du ikke har, kan du opprette en enten hos digipost (https://www.digipost.no) eller hos e-boks (https://www.e-boks.com/norge/nb). Det er gratis å ha sikker digital postboks.

  2. Hvis du ikke har opprettet sikker digital postboks, vil du motta brev fra kommunen i Altinn (https://altinn.no/). Her må du ha registrert hvordan du vil varsles om ny post for at vi skal kunne sende.

  3. Hvis du har reservert deg mot digital post fra det offentlige, eller ikke har sikker digital postboks eller ikke har registrert kontaktinformasjon i Altinn, vil du motta brevene i posten som før.

Du vil kunne motta digital post mye raskere enn via brevpost, men hvis du ikke ønsker å motta digital post fra det offentlige, kan du reservere deg på https://www.norge.no. Du vil finne reservasjon under boksen «Digital borger». Det er ikke mulig å reservere seg for post bare fra Enebakk kommune.