Bedrifter og næringsdrivende tilhørende Enebakk kan søke om støtte fra kommunens kraftfond ihht. vedlagte vedtekter.

Begrunnet søknad sendes til postmottak@enebakk.kommune.no, og vil bli behandlet av Formannskapet.

Vedtekter for bruk og forvaltning av Enebakk kommunes kraftfond