Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er søndag 8. og mandag 9.september i Enebakk kommune.

Forhåndsstemme
Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

På servicetorget i Herredshuset vil det være anledning til å forhåndsstemme ordinært fra mandag 12.august til og med 5.september i tidsrommet 08.00 - 15.30. 6.september fra kl 08.00 til 19.00.

I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme her:

  • Herredshuset/rådhuset (Prestegårdsveien 4) i forbindelse med Bygdedagen 24. august fra kl. 10.00 – 15.00
  • Vågsenteret (Mellom Vinmonopolet og Cafe) 26. og 27. august kl. 14.00 – 19.00
  • Frivillighetssentralens lokaler på Flateby, (Bakkehagan 14). 28. og 29. august kl. 14.00 – 19.00

Forhåndsstemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen
Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Du finner mer informasjon om hvor og hvordan du stemmer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen på valg.no.

Ambulerende stemmegiving – stemme hjemme
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

For å avgi stemme hjemme må du henvende deg til kommunen på tlf.: 64 99 20 00 eller postmottak@enebakk.kommune.no innen mandag 30. august.

Det kommer to valgmedarbeidere hjem til deg i løpet av uke 36. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg per telefon for å avtale tidspunkt.

Har du flyttet?
Har du flyttet, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du ha meldt flytting til folkeregisteret før 30. juni.

Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du Folkeregisteret i per 30. juni 2019. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune. Mer informasjon finner du her.

Valgkort
Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere. Husk legitimasjon!

Legitimasjon
Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Mer informasjon om dette finner du her.

Valgkretsene

Enebakk kommune deles i 3 valgkretser.

valg 2019 logo, valgdirektoratet
  • Flateby krets
  • Ytre Enebakk krets
  • Kirkebygden krets

Valglokalene og stemmested

Flateby krets – Flateby samfunnshus.
Ytre Enebakk krets – Mjærhallen
Kirkebygden krets - Herredshuset/rådhuset, Prestegårdsveien 4

På tilsendt valgkort finner du din krets og tilhørende stemmelokale.

Se valg.no for flere opplysninger om valget 2019.


Valgstyret
Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret. Valgstyret har det formelle ansvaret for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg og Stortingsvalg.

Myndighet etter valgloven:

Valgstyre ivaretar de oppgaver som valgloven tillegger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv.