1. Enebakk kommune har siden juni 2014 gjennomført en grundig kommunereformprosess, med omfattende utredning, innbyggerinvolvering og folkeavstemning.

2. På dette grunnlaget har kommunestyret vurdert opprinnelig fire retningsvalg (bestå som selvstendig kommune, en deling av kommunen, Enebakk i sin helhet mot Follo og Enebakk i sin helhet mot Nedre Romerike).

3. Enebakk kommune vedtar at Enebakk fortsetter som selvstendig kommune.

4. Kommunestyret i Enebakk ser ikke behov for videre dialog med nabokommuner om sammenslåinger fram mot endelig vedtak av kommunestruktur i Stortinget i 2017.

5. Kommunestyret i Enebakk kommune forutsetter at Stortinget, jamfør nasjonalforsamlingens eget vedtak om kommunesammenslåing basert på frivillighet, respekterer kommunestyrenes vedtak i behandling av ny kommunestruktur.

6. Kommunestyret vil bruke kunnskapsgrunnlaget fra reformprosessen i det videre arbeidet med å utvikle tjenester og lokaldemokrati i Enebakk kommune.

7. Kommunestyret godkjenner valgstyrets protokoll fra møte 20.6.