Om kompensasjonsordningen

Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen.

Foretak som mottar kompensasjon bør vise moderasjon, spesielt med hensyn til utbytte og bonus.

Kompensasjonsordningen forvaltes av Skatteetaten.

Les er om ordningen her: https://kompensasjonsordning.no/om-ordningen