Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk
E-post: postmottak@enebakk.kommune.no / servicetorget@enebakk.kommune.no
eDialog: eDialog kontaktskjema for Enebakk kommune

Telefon: 64 99 20 00 - åpningstid mandag - fredag 09:00-15:00
Servicetorget er åpent for publikum mandag - fredag kl. 10:00 - 14:00

Byggesak: 64 99 21 00 - telefontid tirsdag og torsdag, kl. 10:00-14:00

Servicesenter for koronavaksine: 64 99 22 15 (tirsdager og fredager, kl. 09:00-11:00)

Byggvakt: 64 99 20 20 (utenom ordinær åpningstid)

Avløpsvakt: 951 73 779 (utenom ordinær åpningstid)

Viltvakt Enebakk - påkjørsel av vilt på vei: 482 75 288

Barn og familie

Barnehager, kommunale:

 
Flateby barnehage 64 99 21 50
Kirkebygden barnehage 64 99 21 40
Ytre Enebakk barnehage 64 99 01 00

Barnevern:

 
Barnevernet i Enebakk, e-post: barnevern@enebakk.kommune.no 64 99 22 90
Sikker sending med eDialog - Barnevernet i Enebakk eDialog skjema  
Barnevernsvakt utenom kontortid: 917 19 615

Helsestasjon:

 

Helsestasjon for barn, e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
man-tor kl. 08:00-11:00 og 12:30-14:00. Telefon stengt fredager.

64 99 22 10
Helsestasjon for unge
torsdag kl. 14:00-17:00
64 99 22 20

Bolig og eiendom

Follo brannvesen IKS 64 85 10 00
Brann 110
Byggesak
Tirsdag og torsdag kl. 10:00-14:00
64 99 21 00
Feiing og brannsikkerhet (Follo brannvesen IKS) 64 85 10 00
ROAF 076 23
Gjølstad gjennvinningsstasjon 64 92 36 70

Helse- og omsorgstjenester

Forvaltningen - tildeling/bestilling helse- og omsorgstjenester. Epost: forvaltningen@enebakk.kommune.no 64 99 22 20
Rehabilitering og friskliv - ergoterapi, fysioterapi, frisklivssentralen, hjemmerehabilitering, hjelpemiddeltekniker 64 99 22 30
Psykisk helse- og rustjeneste: koordinator/leder 64 99 22 80
Psykisk helse- og rustjeneste: vakttelefon 904 75 609
Nylende bokollektiv 64 99 22 40
Gaupeveien bokollektiv 64 99 22 50

 
Enebakk sykehjem

Enebakk sykehjem 64 99 22 00
Hjemmesykepleien 64 99 22 60
Hjemmetjenesten/praktisk bistand/renholdsenheten 64 99 21 60

  Legetjenester

Enebakk legesenter 64 92 35 00
Legene i Ytre 64 92 92 22
Legevakt 116 117
Ambulanse (AMK) 113
Kommunelege 1 - Kurt Hetland  postmottak@enebakk.kommune.no
Svangerskapsomsorg 64 99 22 10

 

Skoletannlege

Ytre Enebakk (Ski tannklinikk) 64 87 80 60
Flateby og Kirkebygda (Lillestrøm tannklinikk) 63 80 44 90


 

Kultur

Biblioteket, se åpningstider 64 99 21 90
Kulturskolen 64 99 20 00
Kulturkontoret 64 99 20 00
Kirkekontoret 64 92 37 80

Skole og utdanning

Hauglia skole 64 99 20 80
Hauglia SFO 969 41 501
Enebakk barne- og ungdomsskole 64 99 20 60
Kirkebygden SFO 969 42 343
Mjær ungdomsskole 64 99 20 50
Stranden skole 64 99 20 90
Ytre Enebakk skole 64 99 20 40
Ytre Enebakk SFO 910 08 317
Skolekonsulent 64 99 20 00
PP-tjenesten 64 99 21 70

 

Natur og miljø

Beredskapstelefon; varsling om akutte hendelser vedr. rovvilt: Fylkesmannen i Oslo og Viken 971 35 265
Husdyr angrepet av rovvilt: Statens naturoppsyn 994 44 509
Påkjørsel av vilt på vei: viltvakt Enebakk 482 75 288
Påkjørsel av vilt på vei: politiet 02 800
Landbrukskontoret i Enebakk 64 99 20 00
Enebakk dyreklinikk 64 92 79 11                
Kommunale skoger 64 99 20 00
Mattilsynet 69 84 47 00
Bekymringsmelding-dyrevelferd 22 40 00 00
Miljøvern 64 99 20 00
Veterinærvakt for produksjons-/stordyr i Follo - fra 1. sept. 2021: tlf. 488 86 980 64962088/488 86 980

Offentlige etater

Folkeregisteret 800 80 000
Skatt Øst, likningskontoret 800 80 000
Forliksrådet 64 58 16 00
Skatteoppkrever og kemner  skatteetaten.no
Namsmannen 64 85 16 00
Follo politidistrikt 64 85 16 00
Konfliktrådet 22 77 70 30
Fylkesmannen i Oslo og Viken 69 24 70 00
NAV Enebakk 55 55 33 33
Menighetskontoret 64 92 37 80
   

Vei og ferdsel

Heier veistasjon 957 47 859
kommunale veier 64 99 20 00
Fylkesvei (Vaktmesterkompaniet) 469 25 451
Brøyting, strøing/salting (1. nov - 30. april):  
Kirkebygda/Ytre Enebakk/Flateby: Universal Maskin AS - firmapost@universalmaskin.no        Les mer: brøyting/strøing 907 30 893
Dalefjerdingen: Enebakk kommune 480 98 860
Riks- og fylkesvei brøyting og strøing: Vaktmesterkompaniet veiservice@vk.no 23 17 45 45
Veilys - Klikk her