Folkehelsekoordinator

Ottar Slagtern, folkehelsekoordinator - tlf: 907 89 946

Epost: ottar.slagtern@enebakk.kommune.no

Arbeidsgruppe for folkehelse

  • Ottar Slagtern, folkehelsekoordinator - tlf.: 907 89 946
  • Ada Svarstad Solberg, Helse barn- unge (ansv. Folkehelse)
  • Ingvild Moe Mæhlum, frisklivskoordinator
  • May Ellen Borge, barnehagekonsulent
  • Eivind Ekeli, idrettskonsulent
  • Kurt Hetland, kommuneoverlege
  • Jens Langkaas, kommuneplanlegger

 

Kontakt servicetorget i Enebakk kommune for henvendelser