Saksbehandlertjenesten

Kontaktinformasjon Forvaltningstjenesten. Vi holder til i Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk (samme bygg som Ignagard sykehjem). Tlf.nr. 64992220 (kl. 09:00 – 15:00)

Hjemmesykepleien/hjemmebasert omsorg

Kontaktinformasjon hjemmetjenesten. Kan nås på tlf.nr. 64992260 (hele døgnet)

Psykisk helse- og rustjenesten

Vakttelefon: 90475609 (ikke kveld, helg, helligdag).

Kreftkoordinator

Henvendelse via hjemmetjenesten: 64992260

Demenskoordinator

Kerstin Haukeland, tlf. 404 08 731, e-post: kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.kommune.no. Kan også nås via hjemmetjenesten: 64992260

Kommunale institusjoner/sykehjem

Ignagard sykehjem:

 • Korttidsavdelingen: 474 87 925 (vakttelefon)
 • Langtidsavdelingen: 404 08 769 (1.etg.), 404 08 779/404 08 784 (2.etg.).

Kopås: 40408428

Kommunal akutt døgnplass (KAD)

Follo KAD:

 • For beboere i 1912 Enebakk og 1914 Ytre Enebakk 
 • Follo Lokalmedisinske senter. Legevakt og døgnpost. Vardåsveien 3, 1400 Ski. Døgnpost: 64856100. Legevakt: 116 117.

Nedre Romerike KAD:

 • For beboere i 1911 Flateby
 • Nedre Romerike KAD er for tiden lokalisert i en egen enhet i 2.etg. på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. Adresse: Husebyveien 18, 2020 Skedsmokorset. Pasienttelefon: 96092163.
 • Legevakt: 116 117. Nedre Romerike legevakt, Lillestrøm Helsebygg. Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm.

Kommunal legevakt

Tlf.nr. 116 117.

 • For beboere i Kirkebygda og Ytre Enebakk: Follo.
 • For beboere på Flateby: Nedre Romerike.

Helsestasjon- og jordmortjenesten

Holder til i Lotterudveien 23, 1912 Enebakk. Tlf.nr. 64992210 (kl. 08:00-15:00, man-tors.). Ikke telefontid på fredager. epost: helsestasjonen@enebakk.kommune.no

Kommuneoverlege

Kurt Hetland: 971 78 788

Oversikt fastleger

Enebakk legesenter: 64923500 (telefontid kl. 08:30- 11:00 og kl. 13:00-14:00). Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.

 • Ane Tjernæs (fastlege)
 • Heidi Lilleås (fastlege)
 • Thao Dang (fastlege)
 • Kamran Butt (fastlege)
 • Pål Christian Offergaard (fastlege). Permisjon 01.10.20-01.10.21
 • Wibeke Nesse (fastlegevikar for Offergaard)

Legene i Ytre: 64929222 (telefontid kl. 09:00-10:30 og kl. 12:30-13:30). Adresse: Vågsenteret, Sagstuveien 1, 1914 Ytre Enebakk.

 • Hege Breivik (fastlege). Permisjon 01.09.20-31.08.21
 • Ragna Torgersen Engstad (fastlege)
 • Lars- Erik Fikke (fastlege)
 • Trine Otterstrøm (fastlege)
 • Misbah Mahmood (fastelegevikar for Breivik)
 • Kaja Mørk (fastlegevikar for Engstad og Fikke)

Multidoseapotek

Apotek 1 Triaden: 67900010. Skårersletta 55, 1470 Lørenskog.

Digital samhandling - systemansvarlig/meldingsansvarlig

Gjermund Holtan (IKT-rådgiver): 404 01 917