Spennende stilling for deg som ønsker å jobbe på en skole med trygge kollegaer og flotte elever!

Hauglia skole er en 1.-4.trinns skole som ligger på Flateby i Enebakk kommune. Skolen ligger med idylliske Østmarka og Øyeren som nærmeste naboer. Det er omtrent 20 minutters kjøring fra Lillestrøm. Vi har om lag 230 elever og 40 ansatte. Skolen er opptatt av å utvikle sterke læringsfelleskap, både for elever og ansatte. Skolen bruker iPAD som læringsverktøy, og skolens satsingsområder er stasjonsundervisning og leseopplæring. Skolens flotte skolegård og nærhet til skogsområde appellerer til variert lek og god læring.

Skolen har inntil 2 ledige stillinger som kontaktlærer.

Det er ønskelig at de som tilsettes har god kunnskap om grunnleggende ferdigheter. Skolens ansatte samarbeider godt i team.
Stillingene kan tilpasses til nyutdannede lærere, og er du nyutdannet oppfordres du derfor til å søke.
Du kan gjerne ha spesialundervisning eller særskilt norsk i fagkretsen og/eller ekstra fordyping i norsk/matematikk.
Det vil også være aktuelt å ansette barnehagelærere som har kompetansekravene for tilsetting.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • lærerutdanning/grunnskolelærerutdanning
 • god digital-kompetanse der IKT brukes som arbeidsverktøy for elever og lærere
 • inkluderende og positivt elevsyn
 • interesse for å jobbe som kontaktlærer
 • tydelig og relasjonsbyggende klasseledelse.

For rett til fast tilsetting må den som tilsettes følge kravene i opplæringsloven.

Vi tilbyr:

 • en skole preget av trivsel hos elever og ansatte
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor de voksne samarbeider i team
 • egen Veiledning og faglig påfyll gjennom fellessamarbeid med kommunene i Follo for nyutdannende
 • et godt samarbeid i kommunen for å utvikle elevenes lesekompetanse
 • gode lønnsordninger for kontaktlærere
 • fleksibel stillingsprosent dersom det ikke er ønskelig med 100% stiling.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter gjeldene tariff med god avlønning for kontaktlærere
Det kreves politiattest for tilsetting i stillingen.

Kontaktinformasjon:
Kommunalsjef, Olav Gjesdahl Weng
E-post: olav.gjesdahl.weng@enebakk.kommune.no
Undervisningsinspektør Liv Brodin
Undervisningsinspektør Berit Orderud Skaug

Tlf: 64 99 20 00/64 99 20 80

Arbeidsted:
Hauglia skole, Kjensliveien 2, 1911 Flateby

Søknadsfrist: 27.05.2022


Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.