Kontaktinformasjon - Koronavaksine

Fra og med 14. februar 2023 skjer koronavaksinering på Familiens Hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk.
Inngang er nede, på baksiden av huset.

Vaksinedager fremover:

  • Tirsdag11. april

Time til vaksinering bestilles på www.helsenorge.no under timeavtaler, bestill time
eller send en e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no,
eller via telefon 64 99 22 15 (tirsdag og fredag kl. 09:00-14:00)

OBS! Du vil ikke få innkalling, men må melde din interesse selv.

 

Koronavaksinasjon

Du kan du ta oppfriskningsdose med koronavaksine hvis du selv ønsker det. Likevel vurderer FHI at personer uten underliggende risiko per nå ikke er en målgruppe som anbefales å ta en ny oppfriskningsdose. Er du over 65 år, eller har underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp anbefales det å ta oppfriskningsdose.

 Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

Du finner mer informasjon på FHI.no


Barn under 5 år med alvorlig grunnsykdom

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder til og med fire år vil ha behov for vaksine mot covid-19.

Det kan likevel være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Det er viktig å merke seg at man må ha med henvisning fra lege. 

Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.). 
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift  
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon   
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon   
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom.

Selvtester deles fortsatt ut

Selvtester deles fortsatt ut til innbyggere som ønsker å teste seg grunnet symptomer på covid-19. Nærkontakter og barn trenger ikke å teste seg. Det er ikke behov for å registrere positiv selvtest. Tester kan hentes på servicetorget og biblioteket.