Kontaktinformasjon - Servicesenteret for koronavaksine

Åpningstid: Tirsdag og fredag, kl. 09:00-14:00
E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 15

Alle i alderen 18 til 64 år kan ta oppfriskningsdose koronavaksine

Er du i aldersgruppen 18-64 år kan du ta oppfriskningsdose med koronavaksine hvis du selv ønsker det. Likevel vurderer FHI at folk i denne aldersgruppen uten underliggende risiko per nå ikke er en målgruppe som anbefales å ta en ny oppfriskningsdose.

Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

Du finner mer informasjon på FHI.no

 

Bestill time til koronavaksine

Time til vaksinering bestilles på www.helsenorge.no under timeavtaler, bestill time
eller send en e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no,
eller via telefon 64992215 tirsdager og fredager mellom kl. 09:00 og kl. 14:00.

Datoer for vaksinering er satt til 23.11, 25.11, 29.11 og 2.12. Det settes opp flere datoer fortløpende ut i fra pågang. 

OBS! Du vil ikke få innkalling, men må melde din interesse selv.
 

Influensavaksine til barn

Minner også om at FHI anbefaler influensavaksine til barn med underliggende sykdom. Ta kontakt med fastlege for bestilling av time til vaksinering for ditt barn. 

Influensavaksine til barn - FHI

 

Selvtester deles fortsatt ut

Selvtester deles fortsatt ut til innbyggere som ønsker å teste seg grunnet symptomer på covid-19. Nærkontakter og barn trenger ikke å teste seg. Det er ikke behov for å registrere positiv selvtest.

Tid og sted

  Servicetorget Biblioteket
Mandag Kl. 10.00-14.00 Kl. 12.00-18.00
Tirsdag Kl.10.00-14.00 Kl. 10.00-15.00
Onsdag Kl.10.00-14.00 Kl. 12.00-18.00
Torsdag Kl. 10.00-14.00 Kl. 12.00-18.00
Fredag Kl. 10.00-14.00 Kl. 10.00-15.00
Lørdag og søndag Stengt lørdag 10-14 / søndag stengt