Som følge av raskt økende smitte av koronavirus, og for å begrense smittespredningen, har kommuneoverlegen i Enebakk kommune fattet vedtak om forbud mot visse private sammenkomster.

Sammenkomstene som omfattes av vedtaket er av typen bryllupsfester, russefester og liknende, der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen innendørs over tid (inntil 5 personer med unntak for familier som teller flere). Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.

Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.

Kommuneoverlegen begrunner vedtaket i at Covid-19 (koronaviruset) er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfaglig smittsom sykdom, som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Etter 10. mars har smitten spredd seg i Norge uten at man har greid å identifisere smittekjeden for alle som er blitt syke. I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte, og det er avgjørende å få satt i verk lokale tiltak raskt.

 

Forskriften gjelder fra fredag den 27. mars klokken 12.00 og inntil videre.

 

Enebakk kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av vedtaket.

 

Hele forskriften kan leses her:

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-03-25-452

 

Forøvrig henstiller kommunen spesielt foresatte om å snakke med sine ungdommer om hva dette betyr. Vi ser at det enkelte steder i kommunen har vært tendenser til at ungdom samles, og dette er noe som dessverre må begrenses.