Veilederen for hvordan barnehagene kan sikre nødvendige smitteverntiltak er klar, heter det i en pressemelding på regjeringens nettsider publisert onsdag 15. april. 

Veilederen er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for smittvernfaglig drift.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en forsvarlig måte. Den nasjonale veilederen er tydelig på hvordan barnehagene kan forebygge smitte. Det er viktig at barnehagene får tiltakene på plass før åpning, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på regjeringens nettsider. 

En av de viktigste føringene i veilederen er at syke barn må holdes hjemme, selv ved svært milde luftveissymptomer og tegn på sykdom.

– Vi vil åpne barnehagene på en trygg måte, derfor er denne veilederen viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Jeg forstår at foreldre og ansatte kan være bekymret, men erfaringene fra Norge og andre land viser at få barn blir syke av koronaviruset. Dette, sammen med tiltakene som gjøres i barnehagene, bidrar også til at de ikke vil være en viktig gruppe for smittespredning, sier Høie.

På Utdanningsdirektoratets nettside finner du også støttemateriell til veilederen, veileder for ansatte i barnehager, plakater, filmer og informasjon til foreldre med mer: 

 

Informasjon til barnehageforeldre finner du på flere språk.

Information to parents of kindergarten children, in several different languages