Kontaktinformasjon - Servicesenteret for koronavaksine

Åpningstid: Tirsdag og fredag, kl. 09:00-14:00
E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no
Telefon: 64 99 22 15

Reserver til tid vaksinering på HelseNorge.no/timeavtaler

OBS! Du vil ikke få innkalling, men må melde din interesse selv.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose til alle personer 65 – 74 år og eldre, og de med underliggende sykdommer.

Vaksinasjon er fremdeles hjørnesteinen i regjeringens beredskap. For at de mest sårbare innbyggerne skal være bedre beskyttet anbefales nå en oppfriskningsdose. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. 

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Personer i aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt 2
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon o demens o kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.

Anbefalingen gjelder ungdom 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

For personer med alvorlig svekket immunforsvar er det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem. For en del av disse pasientene vil denne oppfriskningsdosen være dose nummer 5.

Oppfriskningsdose til gravide

Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere. Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose. 

Du kan booke time via www.helsenorge.no under timeavtaler, bestill time
eller sende en e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no,
eller via telefon tirsdager og fredager mellom 09:00 og 14:00.

OBS! Du vil ikke få innkalling, men må melde din interesse selv.

Selvtester deles fortsatt ut

Selvtester deles fortsatt ut til innbyggere som ønsker å teste seg grunnet symptomer på covid-19. Nærkontakter og barn trenger ikke å teste seg. Det er ikke behov for å registrere positiv selvtest.

Tid og sted

  Servicetorget Biblioteket
Mandag Kl. 10.00-14.00 Kl. 12.00-18.00
Tirsdag Kl.10.00-14.00 Kl. 10.00-15.00
Onsdag Kl.10.00-14.00 Kl. 12.00-18.00
Torsdag Kl. 10.00-14.00 Kl. 12.00-18.00
Fredag Kl. 10.00-14.00 Kl. 10.00-15.00
Lørdag og søndag Stengt lørdag 10-14 / søndag stengt