Vi har lagt bak oss en utfordrende uke i en tid hvor situasjonen endrer seg raskt og fra dag til dag. Kriseledelsen situasjonsrom formannskapssalen 18.3.20 webvennlig.jpg

Kriseledelsen i Enebakk kommune jobber daglig med å ta inn, vurdere og bearbeide store mengder informasjon fra sentrale myndigheter. I tillegg kommer det viktig informasjon fra alle deler av organisasjonen Enebakk kommune, våre samarbeidspartnere og andre aktører.

 – Dette er krevende arbeid som må gjøres for å iverksette riktige tiltak for å hindre smittespredning. Vi har på plass bemanningsplaner som skal benyttes hvis vi må omdisponere personalet, opplyser rådmann Kjersti Øiseth.

 

  • Enebakk kommune har digitale verktøy som sikrer at kommunikasjonen flyter godt, blant annet med videomøter for dem som jobber fra hjemmekontor.

 

  • På mandag og utover i uken vil det bli avholdt politisk utvalgsmøter. Dette ble testet for Klima- og miljøutvalget (KMU) ved hjelp av videokonferanse på fredag, og med noen kjøreregler for møtedeltakerne vil dette fungere tilfredsstillende. Tester vil bli gjennomført også for de andre utvalgene fortløpende i forkant av møtene.

 

 

Vi gjør vårt ytterste for å holde deg som innbygger i kommunen oppdatert og informert i en svært omskiftelig situasjon. Vi benytter egne nettsider, Facebook, epost, telefon og andre kanaler for å kommunisere med deg.

Vi passerte nylig 2500 følgere på Facebook, og antallet øker stadig. Det er tydelig at mange verdsetter denne kommunikasjonskanalen. Selv om vi ikke kommenterer eller svarer på spørsmål i våre innlegg på Facebook, setter vi likevel stor pris på ditt engasjement.

 

 

Enebakk kommune ønsker deg og dine en god og rolig helg, ta vare på hverandre!

 

Bildetekst: kriseledelsen i arbeid i Formannskapssalen, med digitale verktøy og videosamtaler. (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, kommunikasjonskonsulent, Enebakk kommune)