Det er påvist koronasmitte hos et barn ved Mjær ungdomsskole.  Det er ikke mistanke om at smitten kommer fra skolen. 

Det er gjennomført smittesporing, noe som medfører at enkelte klasser/elever ved skolene må være i karantene. Det er også ansatte som må være i karantene.

Elever som er i karantene vil få hjemmeskole.

Skolen informerer foresatte til elevene det gjelder, både når det gjelder karantene, eventuell testing og hvordan skoleuken med hjemmeskole vil bli.
Det vil også kunne medføre hjemmeskole for andre elever neste uke grunnet ansatte i karantene. 

Dette medfører at det pr. dags dato er smitte hos elever ved 4 skoler i Enebakk kommune.

Med hilsen,
Olav Gjesdahl Weng
kommunalsjef
Enebakk kommune