Det er gjennomført smittesporing, noe som medfører at enkelte klasser/elever ved skolen må være i karantene. Det er også ansatte som må være i karantene. Karantenen vil være henholdsvis til og med 24.12 og 25.12 litt avhengig av når man var nærkontakt.  De fleste må være i karantene til og med 25.12.2020.

Skolen og smittevernlegen informerer foresatte til elevene det gjelder, både når det gjelder karantene og eventuell testing. Alle som må i karantene får egen SMS fra smittevernlegen om det. I tillegg til beskjed sendt på SMS i dag til nærkontakter vil Smittesporingsteamet til kommunen kontakter alle nærkontakter i løpet av helgen.

SFO vil være åpent ved alle skolene i Enebakk som planlagt de siste dagene før jul, også Ytre Enebakk skole.

Med hilsen,
Olav Gjesdahl Weng
Kommunalsjef
Enebakk kommune