Det er gjennomført smittesporing, noe som medfører at enkelte klasser ved skolen må være i karantene frem til 27.november.

Elever som er i karantene vil få hjemmeskole.

Skolen informerer foresatte til elevene det gjelder, både når det gjelder karantene, eventuell testing og hvordan skoleuken med hjemmeskole vil bli.

 

Med hilsen,
Olav Gjesdahl Weng
kommunalsjef
Enebakk kommune