Er du arbeidsgiver, sesongarbeider eller kjenner du noen som bor, jobber eller oppholder seg midlertidig (tre måneder sammenhengende eller mer) i kommunen? Disse kan ha rett på koronavaksine.

Vi ber om at arbeidsgivere som har arbeidstakere som faller inn under denne kategorien evt. oversetter og formidler dette til sine ansatte.

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som f.eks. korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold ikke faller inn under kommunenes plikt til å tilby vaksine.

Personer med midlertidig opphold på tre måneder eller mer i Enebakk kommune, og som ønsker vaksinasjon, bes ta kontakt med kommunens vaksinasjonsenhet på e-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no eller på telefon: 64 99 22 15.

Du kan lese mer om arbeidet med koronavaksinasjon i Enebakk kommune på våre nettsider: https://www.enebakk.kommune.no/koronavaksine.545501.no.html