Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Vaksinasjon vil foregå i kommunestyresalen (Rådhuset) Kart i Google Maps

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 22 15 (hverdager kl. 09:00 – 11:30 i uke 4, fra uke 5 kl. 09:00 – 14:00)

Servicetelefon koronavaksine tar imot avbestilling av tildelt time, og svarer på praktiske (ikke medisinske) spørsmål.

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Når vi kan tilby vaksine til de ulike gruppene i prioriteringslisten gir vi beskjed. Hvis du er registrert med adresse i Enebakk kommune vil vi kontakte deg via Helsenorge og/eller SMS. Dersom du ikke bruker Helsenorge eller vi ikke når deg via SMS, vil vi kontakte deg per telefon.

Som grunnlag for arbeidet benytter vi blant annet lister fra folkeregisteret, egne oversikter over brukere av pleie- og omsorgstjenester, informasjon fra fastleger med mer. Det er ikke mulig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste, du vil bli kontaktet når prioriteringsgruppen du er i skal vaksineres.

 

Helsenorge.no:

Du kan logge inn på Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/.

Helsenorge har også en app, som du kan laste ned til din mobiltelefon. Du finner appen her:

Når kan jeg ta vaksinen?

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de meste utsatte får vaksinen først.

Får vi nok tilgang på vaksiner, har vi kapasitet til å vaksinere opp mot 360 personer daglig. Vaksinering vil kunne foregå på kvelds- og helgetid.

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Enebakk kommune vil vi kontakte deg når det er din tur. Hvis du er registrert på en annen kommune i folkeregisteret, eller du er i en risikogruppe og har fastlege i en annen kommune, kan du sende oss en henvendelse på e-post eller ringe oss på tlf. 64992215. (Ikke send personnummer eller helseopplysninger på e-post).

Enebakk kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine:

1             Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)

2             Alder 85 år og eldre

3             Alder 75–84 år

4             Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)

5             Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)

6             Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)

7             Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)

8             Alder 55–64 år

9             Alder 45–54 år

 

 1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig. 

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine.

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme (BMI ≥ 35)
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

Hvordan får jeg time til vaksinasjon?

Enebakk kommune tar direkte kontakt med alle over 85 år for å sette opp timer. Andre innbyggere vil bli kontaktet via Helsenorge og/eller SMS, og blir tildelt time for vaksinering. Dersom du ikke bruker Helsenorge eller vi ikke når deg via SMS, vil vi kontakte deg per telefon - når din gruppe står for tur. Ønsker du å bli kontaktet på telefon ringer du oss på telefon 64992215.

Dersom timen du får tildelt ikke passer, send oss e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no eller ring koronavaksine servicetelefon: 64992215.

Hva skjer under selve vaksinasjonen? Praktisk informasjon

Møt opp på nøyaktig gitt tidspunkt for time, de som vaksineres vil komme i kohorter/grupper. Det er ingen ventesone innendørs. Inngang på Rådhuset er dør med rullestolrampe til høyre for hovedinngangen - FØLG MERKING. Hovedinngangen skal ikke benyttes.

Smitteverntiltak i Kommunestyresalen: Ta med eget munnbind, og behold munnbindet på hele tiden. Regel om avstand (1 meter) må følges, samt bruk av håndsprit.

Det anbefales lett tøy som gjør det enklere å sette vaksinen på overarmen, eksempelvis t-skjorte/bluse med kort arm. Minner om at mulighetene for parkering i området rundt Rådhuset kan være begrenset.

HUSK: Du må ikke møte opp til vaksinering dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, halsvondt, feber, tung pust, redusert allmenntilstand eller sykdomsfølelse).

HUSK: Ikke ta blodfortynnende medikament på morgenen før vaksinering – og gi beskjed hvis du har reagert allergisk på vaksine tidligere.

Hvor mange er vaksinert i Enebakk?

Koronavaksinasjonsstatistikk: på FHIs nettsider finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.

Koronavaksinasjonsprogrammet - koronavaksinasjonsstatistikk (FHI)