Kontaktinformasjon koronavaksinering

Vaksinasjon vil foregå ved teststasjonen i Kirkebygda (gamle Kirkebygda skole), og i kommunestyresalen (Rådhuset). Les informasjon om hvor du skal møte på innkallingen.

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 22 15 - Betjent kl. 08:30 - 12:00 tirsdag og fredag

Bestilling av koronavaksine

Bestilling av koronavaksine gjøres pr mail/telefon.

Anbefalt intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdosen er nå minimum 4,5 måneder/ 20 uker.  

Har du nylig gjennomgått Covid-19, og har to doser vaksine fra før, er det ingen medisinsk grunn til å ta oppfriskningsdosen.

Om du allikevel ønsker det, på grunn av EUs krav til koronasertifikat, kan den tas tidligst 3-4 uker etter infeksjonen. Det er anbefalt å vente i 3 måneder (se fanen koronasertifikat).  

Foreldre kan bestille time til sine barn under 18 år. Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha med samtykkeskjema, signert av foresatte, til vaksinering. Samtykkeskjema finner du hos FHI her

Ytterligere informasjon finner du her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ 

Vaksinasjonstilbudet pr. januar 2022

Grunnvaksinering:

 • Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksine sin en del av sin grunnvaksinering.
 • Alle 12 til 15 åringer kan ta 1 dose mRNA-vaksine hvis de ønsker.

Oppfriskningsvaksinering:

 • Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle 18-44 år med underliggende risikotilstander (opprinnelig prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle andre 18-44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
 • Alle over 80 år kan få dose 4 dersom de ønsker det.
 • Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år.

Vaksinasjonstilbud til barn og unge

Tabellen under oppsummerer vaksinasjonstilbudet for barn og unge.

Ungdom født 2003, 2004 og 2005
(elever på videregående skole)
 • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
 • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskningsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen, hvis de ønsker.
Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomsskolen) og barn født 2009 (siste år på barneskolen)
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere, desom de/barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose 2, 8-12 uker etter dose 1, hvis foresatte/barnet selv ønsker det.
Barn født 2012 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen)

Foresatte kan la sitt barn vakksinere dersom de ønsker det.
Det er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine).
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

 

Oppfriskningsdose (dose 4) - Alvorlig svekket immunforsvar

Enebakk kommune tilbyr nå oppfriskningsdose (dose 4) til voksne over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar.

Det tilbys «Comirnaty» fra Pfizer/BioNTech.
Det må gå minimum 12 uker mellom 3. og 4. dose.
For å få 4. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dokumentasjon må tas med til vaksinering.

Dersom du er i tvil om du skal ha dose 4, kan du henvende deg til din fastlege, eller ta kontakt med oss.

Om vaksinen

Fra og med 16. februar tilbyr vi kun vaksinering med Pfizer Comirnaty.

Vi kan dessverre ikke lenger tilby vaksinen Spikevax fra Moderna.

Innkalling til vaksine

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne.

Helsenorge.no:

Du kan logge inn på Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/.

Helsenorge har også en app, som du kan laste ned til din mobiltelefon. Du finner appen her:

Hva skjer under selve vaksinasjonen? Praktisk informasjon

Møt opp på nøyaktig gitt tidspunkt for time. 

Bekledning: Vaksinen settes i overarmen, det er derfor praktisk om du har på deg t-skjorte/kortermet. 

Medisiner: Ikke ta blodfortynnende medikament på morgenen før vaksinering – og gi beskjed hvis du har reagert allergisk på vaksine tidligere.

HUSK: Du må ikke møte opp til vaksinering dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, halsvondt, feber, tung pust, redusert allmenntilstand eller sykdomsfølelse).

Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine (.pdf)

Koronavaksinasjon til personer med midlertidig opphold i Enebakk kommune

Er du arbeidsgiver, sesongarbeider eller kjenner du noen som bor, jobber eller oppholder seg midlertidig (tre måneder sammenhengende eller mer) i kommunen? Disse kan ha rett på koronavaksine.

Vi ber om at arbeidsgivere som har arbeidstakere som faller inn under denne kategorien evt. oversetter og formidler dette til sine ansatte.

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som f.eks. korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold ikke faller inn under kommunenes plikt til å tilby vaksine.

Personer med midlertidig opphold på tre måneder eller mer i Enebakk kommune, og som ønsker vaksinasjon, bes ta kontakt med kommunens vaksinasjonsenhet på e-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no eller på telefon: 64 99 22 15.

Hvor mange er vaksinert i Enebakk?

På FHIs nettsider finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.

Koronavaksinasjonsprogrammet - koronavaksinasjonsstatistikk (FHI)

Du finner også nyttig oversikt over fremgangen i vaksinasjonsarbeidet på VGs nettsider

Lenker til mer informasjon