Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk.
Vaksinasjon vil foregå i kommunestyresalen (Rådhuset) Kart i Google Maps

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 22 15 - betjent mandag - torsdag fra kl. 08:30 – 11:30 og kl. 12:30 – 14:30, fredag fra kl. 08:30 – 12:00

Servicetelefon koronavaksine tar imot avbestilling av tildelt time, og svarer på praktiske (ikke medisinske) spørsmål.

For deg som ønsker 1. eller 2. dose koronavaksine

Enebakk kommune tilbyr gratis koronavaksine til alle over 12 år som bor i kommunen

  • Du må være fylt 12 år på vaksinasjonsdagen
  • Du må ha med samtykkeskjema om du er under 16 år

Er du under 16 år må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjemaet må tas med, ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksinering.

Samtykkeskjema finner du hos FHI her

Oppfriskningsdose - alle over 65 år

Alle fra 65 år får tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksinen Pfizer/BioNTech. Dette er bestemt av regjeringen etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen.

Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse. Det er frivillig å vaksinere seg.

FHI anbefaler at kommunene starter med aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, deretter er det aldersgruppene 75-84-åringene og så 65-74-åringene.

Enebakk kommune starter opp dette arbeidet 28. oktober (uke 43), og planlegger å være ferdig i uke 48.

Innkalling vil foregå på samme måte som tidligere, ved at alle får tilbud om time på www.helsenorge.no. Om du ikke besvarer timen på helsenorge.no, vil vi forsøke å komme i kontakt med deg på andre måter.

Vi vil som tidligere kalle inn de eldste (85 år +) først. De yngre i denne gruppen vil derfor måtte belage seg på å vente litt på innkallingen. Hvis du har problemer med det digitale, hør om hjelp fra de rundt deg.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter at du har fått din andre vaksinedose.

Dose 3 - alvorlig svekket immunforsvar

Enebakk kommune tilbyr nå 3. dose til voksne over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar. Det tilbys «Comirnaty» fra Pfizer/BioNTech. Det må gå minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dokumentasjon må tas med til vaksinering. Dersom du er i tvil om du skal ha dose 3, kan du henvende deg til din fastlege, eller ta kontakt med oss.

Om vaksinen

I Enebakk vaksinerer vi hovedsakelig med Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Ønsker du imidlertid «Spikevax» (tidligere Moderna), kan du ta kontakt, så organiserer vi dette.

Innkalling til vaksine

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne.

Helsenorge.no:

Du kan logge inn på Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/.

Helsenorge har også en app, som du kan laste ned til din mobiltelefon. Du finner appen her:

Hva skjer under selve vaksinasjonen? Praktisk informasjon

Møt opp på nøyaktig gitt tidspunkt for time. Det er ingen ventesone innendørs. Inngang på Rådhuset er dør med rullestolrampe til høyre for hovedinngangen - FØLG MERKING. Hovedinngangen skal ikke benyttes.

Smitteverntiltak: Benytt håndsprit ved ankomst, hold avstand til andre. Bruk av munnbind er frivillig.

Bekledning: Vaksinen settes i overarmen, det er derfor praktisk om du har på deg t-skjorte/kortermet. 

Medisiner: Ikke ta blodfortynnende medikament på morgenen før vaksinering – og gi beskjed hvis du har reagert allergisk på vaksine tidligere.

HUSK: Du må ikke møte opp til vaksinering dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, halsvondt, feber, tung pust, redusert allmenntilstand eller sykdomsfølelse).

Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine (.pdf)

Koronavaksinasjon til personer med midlertidig opphold i Enebakk kommune

Er du arbeidsgiver, sesongarbeider eller kjenner du noen som bor, jobber eller oppholder seg midlertidig (tre måneder sammenhengende eller mer) i kommunen? Disse kan ha rett på koronavaksine.

Vi ber om at arbeidsgivere som har arbeidstakere som faller inn under denne kategorien evt. oversetter og formidler dette til sine ansatte.

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som f.eks. korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold ikke faller inn under kommunenes plikt til å tilby vaksine.

Personer med midlertidig opphold på tre måneder eller mer i Enebakk kommune, og som ønsker vaksinasjon, bes ta kontakt med kommunens vaksinasjonsenhet på e-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no eller på telefon: 64 99 22 15.

Hvor mange er vaksinert i Enebakk?

På FHIs nettsider finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.

Koronavaksinasjonsprogrammet - koronavaksinasjonsstatistikk (FHI)

Du finner også nyttig oversikt over fremgangen i vaksinasjonsarbeidet på VGs nettsider