Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Vaksinasjon vil foregå i kommunestyresalen (Rådhuset) Kart i Google Maps

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 22 15 (hverdager kl. 08:30 – 11:30 og kl. 12:00 – 14:00, stengt for lunsj kl. 11:30 – 12:00)
Sommertid uke 29 - 32: mandag, onsdag, torsdag kl. 08:30-11:30.

Servicetelefon koronavaksine tar imot avbestilling av tildelt time, og svarer på praktiske (ikke medisinske) spørsmål.

Statusoppdatering:

Du kan se løpende oppdatert statistikk om vaksinasjonsarbeidet og antallet vaksinedoser satt i Enebakk kommune, på På FHIs nettsider 


Fastlegene i Enebakk kommer ikke til å tilby Janssenvaksinen.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvem vaksinerer de ulike gruppene" og "Når kan jeg ta vaksinen" lenger ned på denne siden.   

Hvem vaksinerer de ulike gruppene?

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne. Vaksinasjonsenheten og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon blir vaksinert der de bor, mens øvrige må møte opp på kommunehuset eller hos fastlegen. 

For tiden vaksinerer vi bare med vaksinen fra Pfizer. 

Vi innkaller til vaksinering på Helsenorge. Oppnår vi ikke kontakt her sender vi sms. Dersom vi ikke får svar på sms eller på Helsenorge ringer vi fra telefonnummer 64 99 22 15.
Vi har oversikt over aldersgruppene fra folkeregisteret.

Vi får oversikt risikogruppene fra fastlegene. Fastlegene sender informasjon til vaksinasjonsenheten. 

Dersom du er usikker på om fastlegen har sendt informasjon, kan du kontakte fastlegen, helst elektronisk.

Har du fastlege i en annen kommune, og fastlegen ikke har mulighet til å vaksinere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen og få time til vaksinasjon i Enebakk. Fastlegen må da sende en elektronisk melding til vaksinasjonsenheten (dialog melding).

Prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Helsenorge.no:

Du kan logge inn på Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/.

Helsenorge har også en app, som du kan laste ned til din mobiltelefon. Du finner appen her:

Det har vært tilfeller der svindlere forsøker å utnytte situasjonen til å få personopplysninger og/eller penger.
Vaksinen er gratis. Ikke oppgi personsensitive data over telefon.

SMS fra Enebakk kommune vil se omtrent slik ut:

«Du er satt opp til vaksinasjon (covid19) i Kommunestyresalen (Rådhuset, Prestegårdsveien 4) den ……… kl …….. Vennligst svar på innkalling ved å trykke på følgende lenke https://vaksineavtale.no/#!/0bf14a71-6d1e-4796-a7d-192e7a6eccb0 eller på telefon 64 99 22 15.»

Når kan jeg ta vaksinen?

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de mest utsatte får vaksinen først.
Får vi nok tilgang på vaksiner, har vi kapasitet til å vaksinere opp mot 360 personer daglig. Vaksinering vil kunne foregå på kvelds- og helgetid.

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Enebakk kommune vil vi kontakte deg når det er din tur. Hvis du er registrert på en annen kommune i folkeregisteret, eller du er i en risikogruppe og har fastlege i en annen kommune, kan du sende oss en henvendelse på e-post eller ringe oss på tlf. 64 99 22 15. (Ikke send personnummer eller helseopplysninger på e-post).

Enebakk kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Prioriteringsrekkefølgen:

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

 

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Hvordan får jeg time til vaksinasjon?

Enebakk kommune tar direkte kontakt med alle over 85 år for å sette opp timer. Andre innbyggere vil bli kontaktet via Helsenorge og/eller SMS, og blir tildelt time for vaksinering. Dersom du ikke bruker Helsenorge eller vi ikke når deg via SMS, vil vi kontakte deg per telefon - når din gruppe står for tur. Ønsker du å bli kontaktet på telefon ringer du oss på telefon 64992215.

Dersom timen du får tildelt ikke passer, send oss e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no eller ring koronavaksine servicetelefon: 64 99 22 15.

Hva skjer under selve vaksinasjonen? Praktisk informasjon

Møt opp på nøyaktig gitt tidspunkt for time, de som vaksineres vil komme i kohorter/grupper. Det er ingen ventesone innendørs. Inngang på Rådhuset er dør med rullestolrampe til høyre for hovedinngangen - FØLG MERKING. Hovedinngangen skal ikke benyttes.

Smitteverntiltak i Kommunestyresalen: Ta med eget munnbind, og behold munnbindet på hele tiden. Regel om avstand (1 meter) må følges, samt bruk av håndsprit.

Det anbefales lett tøy som gjør det enklere å sette vaksinen på overarmen, eksempelvis t-skjorte/bluse med kort arm. Minner om at mulighetene for parkering i området rundt Rådhuset kan være begrenset.

HUSK: Du må ikke møte opp til vaksinering dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, halsvondt, feber, tung pust, redusert allmenntilstand eller sykdomsfølelse).

HUSK: Ikke ta blodfortynnende medikament på morgenen før vaksinering – og gi beskjed hvis du har reagert allergisk på vaksine tidligere.

Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine (.pdf)

Koronavaksinasjon til personer med midlertidig opphold i Enebakk kommune

Er du arbeidsgiver, sesongarbeider eller kjenner du noen som bor, jobber eller oppholder seg midlertidig (tre måneder sammenhengende eller mer) i kommunen? Disse kan ha rett på koronavaksine.

Vi ber om at arbeidsgivere som har arbeidstakere som faller inn under denne kategorien evt. oversetter og formidler dette til sine ansatte.

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som f.eks. korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold ikke faller inn under kommunenes plikt til å tilby vaksine.

Personer med midlertidig opphold på tre måneder eller mer i Enebakk kommune, og som ønsker vaksinasjon, bes ta kontakt med kommunens vaksinasjonsenhet på e-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no eller på telefon: 64 99 22 15.

Hvor mange er vaksinert i Enebakk?

Hver mandag legger vi ut statusoppdatering for Enebakk kommune øverst på denne siden. Den viser hvilken gruppe i prioriteringsrekkefølgen som nå skal vaksineres, samt tallet på vaksinedoser satt. 

På FHIs nettsider finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.

Koronavaksinasjonsprogrammet - koronavaksinasjonsstatistikk (FHI)

Du finner også nyttig oversikt over fremgangen i vaksinasjonsarbeidet på VGs nettsider