Kontaktinformasjon koronavaksinering

Vaksinasjon vil foregå ved teststasjonen i Kirkebygda (gamle Kirkebygda skole), og i kommunestyresalen (Rådhuset). Les informasjon om hvor du skal møte på innkallingen.

Les mer om nettbestilling av koronavaksine i menypunktet lenger ned på denne siden.

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 22 15 - betjent mandag - fredag fra kl. 08:30 – 11:00 og kl. 12:00 – 15:00

Servicetelefon koronavaksine tar imot avbestilling av tildelt time, og svarer på praktiske (ikke medisinske) spørsmål.

Oppfyller du kriteriene for booster-dose (dose 3) kan du ringe vaksinasjonstelefonen for bestilling av time, eller book time selv på HelseNorge.no .

Nettbestilling av koronavaksine

Enebakk kommune åpner nå opp for bestilling av koronavaksine digitalt.

Dette gjøres via Helsenorge.no, innlogging med BankId. 

 

OBS: Anbefalt intervall mellom dose 2 og oppfriskningsdosen er nå minimum 4,5 måneder/ 20 uker.  

Ta hensyn til dette når du bestiller vaksinen, du vil få timen kansellert om det har gått kortere tid.  

Har du nylig gjennomgått Covid-19, må du vente 3 måneder før du kan ta ny vaksine. Har du tatt to vaksiner og deretter gjennomgått Covid-19 trenger du ikke oppfriskningsdosen.  

Foreldre kan bestille time til sine barn under 18 år. Barn og ungdom som ikke har fylt 16 år må ha med samtykkeskjema, signert av foresatte, til vaksinering. Samtykkeskjema finner du hos FHI her

Foreløpige dager som er satt opp for selvbooking:   

 • 05. og 06. januar
 • 11. og 12. januar
 • 18. og 19. januar
 • 24. januar 
 • 02. Februar
 • 09. Februar
 • 16. Februar
 • 23. Februar 

Ytterligere informasjon finner du her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ 

Vaksinasjonstilbudet pr. januar 2022

Grunnvaksinering:

 • Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksine sin en del av sin grunnvaksinering.
 • Alle 12 til 15 åringer kan ta 1 dose mRNA-vaksine hvis de ønsker.

Oppfriskningsvaksinering:

 • Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle 18-44 år med underliggende risikotilstander (opprinnelig prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose så snarte det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle andre 18-44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
 • Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år.

For deg som ønsker 1. eller 2. dose koronavaksine

Enebakk kommune tilbyr gratis koronavaksine til alle over 12 år som bor i kommunen

 • Du må være fylt 12 år på vaksinasjonsdagen
 • Du må ha med samtykkeskjema om du er under 16 år

Er du under 16 år må det foreligge samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjemaet må tas med, ferdig utfylt og signert, når du kommer til vaksinering.

Samtykkeskjema finner du hos FHI her

For voksne som starter grunnvaksinering nå, i en tid hvor det er tilstrekkelig med doser og vi forventer en økt smittespredning, kan intervallet mellom dose en og dose to reduseres ned til 3 uker for Comirnaty (BoNTech/Pfizer) og 4 uker som Spikevax (Moderna).

Oppfriskningsdose - alle over 18 år

Pr. 21. desember 2021 er den foreløpige anbefalingen at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose (dose 3).

Alle over 45 år som oppfyller kravet om 4,5 mnd. intervall siden dose 2 har fått oppfriskningsdosen, og disse blir satt i løpet av uke 2. I Enebakk er vi da á jour med vaksineringen i henhold til de nasjonale føringene. Vi vaksinerer nå alle aldersgrupper parallelt, uavhengig av alder, så lenge intervallet på 20 uker er oppnådd.

Innkalling kommer automatisk, men du kan og booke tid selv via HelseNorge.no for å finne en time som passer deg best.

Dose 3 - alvorlig svekket immunforsvar

Enebakk kommune tilbyr nå 3. dose til voksne over 18 år med alvorlig svekket immunforsvar. Det tilbys «Comirnaty» fra Pfizer/BioNTech og/eller Spikevax fra Moderna. Det må gå minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose.

For å få 3. dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar. Dokumentasjon må tas med til vaksinering. Dersom du er i tvil om du skal ha dose 3, kan du henvende deg til din fastlege, eller ta kontakt med oss.

Om vaksinen

Vi får fra tid til annen tilsendt Spikevax fra Moderna, så man kan selv velge hvilken vaksine man ønsker dersom vi har dette tilgjengelig den aktuelle dagen. 

Innkalling til vaksine

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne.

Helsenorge.no:

Du kan logge inn på Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/.

Helsenorge har også en app, som du kan laste ned til din mobiltelefon. Du finner appen her:

Hva skjer under selve vaksinasjonen? Praktisk informasjon

Møt opp på nøyaktig gitt tidspunkt for time. Det er ingen ventesone innendørs. Inngang på Rådhuset er dør med rullestolrampe til høyre for hovedinngangen - FØLG MERKING. Hovedinngangen skal ikke benyttes.

Smitteverntiltak: Munnbind er påbudt. Benytt håndsprit ved ankomst, hold avstand til andre.

Bekledning: Vaksinen settes i overarmen, det er derfor praktisk om du har på deg t-skjorte/kortermet. 

Medisiner: Ikke ta blodfortynnende medikament på morgenen før vaksinering – og gi beskjed hvis du har reagert allergisk på vaksine tidligere.

HUSK: Du må ikke møte opp til vaksinering dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, halsvondt, feber, tung pust, redusert allmenntilstand eller sykdomsfølelse).

Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine (.pdf)

Koronavaksinasjon til personer med midlertidig opphold i Enebakk kommune

Er du arbeidsgiver, sesongarbeider eller kjenner du noen som bor, jobber eller oppholder seg midlertidig (tre måneder sammenhengende eller mer) i kommunen? Disse kan ha rett på koronavaksine.

Vi ber om at arbeidsgivere som har arbeidstakere som faller inn under denne kategorien evt. oversetter og formidler dette til sine ansatte.

Folkeregistrert adresse er utgangspunktet for vaksinefordelingen. Det betyr at personer på kortvarige opphold som f.eks. korte arbeidsreiser, ferie- eller hytteopphold ikke faller inn under kommunenes plikt til å tilby vaksine.

Personer med midlertidig opphold på tre måneder eller mer i Enebakk kommune, og som ønsker vaksinasjon, bes ta kontakt med kommunens vaksinasjonsenhet på e-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no eller på telefon: 64 99 22 15.

Hvor mange er vaksinert i Enebakk?

På FHIs nettsider finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.

Koronavaksinasjonsprogrammet - koronavaksinasjonsstatistikk (FHI)

Du finner også nyttig oversikt over fremgangen i vaksinasjonsarbeidet på VGs nettsider