Kontaktinformasjon koronavaksinering

Adresse: Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Vaksinasjon vil foregå i kommunestyresalen (Rådhuset) Kart i Google Maps

E-post: koronavaksine@enebakk.kommune.no

Tlf.: 64 99 22 15 (hverdager kl. 09:00 – 14:00)

Servicetelefon koronavaksine tar imot avbestilling av tildelt time, og svarer på praktiske (ikke medisinske) spørsmål.

Statusoppdatering:

UKE 9: Pr. mandag 1. mars er det satt 842 vaksinedoser i Enebakk kommune. 574 har fått vaksinedose 1 og 268 har fått vaksinedose 2. Vi fortsetter denne uken med vaksinasjon av aldersgruppe 75+, men vi starter også vaksinering av de under 65 år med tilleggsrisiko.

Les mer om prioriteringsrekkefølgen under "Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen" og "Når kan jeg ta vaksinen" lenger ned på denne siden.   

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal ta vaksinen?

Når vi kan tilby vaksine til de ulike gruppene i prioriteringslisten tar vaksineenheten i Enebakk eller fastlege kontakt.
Når det er din tur vil vi kontakte deg via Helsenorge og/eller SMS. Dersom du ikke bruker Helsenorge eller vi ikke når deg via SMS, vil vi kontakte deg per telefon.

Det har vært tilfeller der svindlere forsøker å utnytte situasjonen til å få personopplysninger og/eller penger. Vaksinen er gratis. Ikke oppgi personsensitive data over telefon.

SMS fra Enebakk kommune vil se omtrent slik ut:

«Du er satt opp til vaksinasjon (covid19) i Kommunestyresalen (Rådhuset, Prestegårdsveien 4) den ……… kl …….. Vennligst svar på innkalling ved å trykke på følgende lenke https://vaksineavtale.no/#!/0bf14a71-6d1e-4796-a7d-192e7a6eccb0 eller på telefon 64 99 22 15.»

Som grunnlag for arbeidet benytter vi lister fra folkeregisteret og informasjon fra fastleger.

Prioriteringsgruppe 1-4 får tilbud om Pfizer vaksinen. Denne settes i kommunestyresalen.

De som tilhører prioriteringsgruppe 4b (18-65 år med høy risiko) må be fastlegene sende dialogmelding til vaksinasjonsenheten i Enebakk.

Prioriteringsgruppe 5-7 får tilbud om vaksinen hos fastlegen eller i kommunestyresalen. Alle som har fastlege i Enebakk, får tilbud om vaksine hos fastlegen uavhengig av om de bor i Enebakk eller ikke. Innbyggere i Enebakk som har fastlege i Oslo, Follo eller på Romerike (unntatt Ås) får tilbud hos fastlegen sin. Har du fastlege i en annen kommune enn våre nabokommuner må du be fastlegene din sende en dialogmelding til vaksinasjonsenheten.

Oversikt over prioriteringsgrupper:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år (og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år
 

Helsenorge.no:

Du kan logge inn på Helsenorge her: https://www.helsenorge.no/.

Helsenorge har også en app, som du kan laste ned til din mobiltelefon. Du finner appen her:

Når kan jeg ta vaksinen?

Det vil ta tid før det er produsert nok vaksiner til alle, og derfor vil vi i første omgang vaksinere etter en prioriteringsliste, slik at de mest utsatte får vaksinen først.

Får vi nok tilgang på vaksiner, har vi kapasitet til å vaksinere opp mot 360 personer daglig. Vaksinering vil kunne foregå på kvelds- og helgetid.

På denne siden vil vi oppdatere hvilken gruppe vi nå skal vaksinere. Hvis du er registrert med adresse i Enebakk kommune vil vi kontakte deg når det er din tur. Hvis du er registrert på en annen kommune i folkeregisteret, eller du er i en risikogruppe og har fastlege i en annen kommune, kan du sende oss en henvendelse på e-post eller ringe oss på tlf. 64992215. (Ikke send personnummer eller helseopplysninger på e-post).

Enebakk kommune følger prioriteringen av Folkehelseinstituttet når vi bestemmer hvilke grupper som skal vaksineres.

Prioriteringsrekkefølge for koronavaksine:

1             Beboere i sykehjem + utvalgte helsepersonellgrupper 1) 2)

2             Alder 85 år og eldre

3             Alder 75–84 år

4             Alder 65–74 år. Enkelte personer med høy risiko 18–64 år 3)

5             Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)

6             Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand 4)

7             Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand 4)

8             Alder 55–64 år

9             Alder 45–54 år

 

 1) På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene, har FHI bestemt at utvalgt helsepersonell skal vaksineres tidlig. Det er kommunen selv som bestemmer hvilke helsepersonellgrupper som får vaksinen tidlig. 

2) For de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet, vil eventuelle bivirkninger av vaksinen mer enn oppveies av redusert risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant. For svært skrøpelige pasienter og terminalt syke pasienter, anbefales derfor en nøye avveiing av nytte versus ulempe ved vaksinering. Det er fastlegen som vurderer når noen er så dårlige at det ikke bør settes vaksine.

3) Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene vil bli vaksinert samtidig med aldersgruppen 65–74 år:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

4) Personer med disse underliggende sykdommene/tilstandene vil prioriteres for koronavaksine:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme (BMI ≥ 35)
 • Immunsvikt
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Demens

Hvordan får jeg time til vaksinasjon?

Enebakk kommune tar direkte kontakt med alle over 85 år for å sette opp timer. Andre innbyggere vil bli kontaktet via Helsenorge og/eller SMS, og blir tildelt time for vaksinering. Dersom du ikke bruker Helsenorge eller vi ikke når deg via SMS, vil vi kontakte deg per telefon - når din gruppe står for tur. Ønsker du å bli kontaktet på telefon ringer du oss på telefon 64992215.

Dersom timen du får tildelt ikke passer, send oss e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no eller ring koronavaksine servicetelefon: 64992215.

Hva skjer under selve vaksinasjonen? Praktisk informasjon

Møt opp på nøyaktig gitt tidspunkt for time, de som vaksineres vil komme i kohorter/grupper. Det er ingen ventesone innendørs. Inngang på Rådhuset er dør med rullestolrampe til høyre for hovedinngangen - FØLG MERKING. Hovedinngangen skal ikke benyttes.

Smitteverntiltak i Kommunestyresalen: Ta med eget munnbind, og behold munnbindet på hele tiden. Regel om avstand (1 meter) må følges, samt bruk av håndsprit.

Det anbefales lett tøy som gjør det enklere å sette vaksinen på overarmen, eksempelvis t-skjorte/bluse med kort arm. Minner om at mulighetene for parkering i området rundt Rådhuset kan være begrenset.

HUSK: Du må ikke møte opp til vaksinering dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, halsvondt, feber, tung pust, redusert allmenntilstand eller sykdomsfølelse).

HUSK: Ikke ta blodfortynnende medikament på morgenen før vaksinering – og gi beskjed hvis du har reagert allergisk på vaksine tidligere.

Hvor mange er vaksinert i Enebakk?

Hver mandag legger vi ut statusoppdatering for Enebakk kommune øverst på denne siden. Den viser hvilken gruppe i prioriteringsrekkefølgen som nå skal vaksineres, samt tallet på vaksinedoser satt. 

På FHIs nettsider finner du statistikk om koronavaksinasjon i Norge. Mer detaljerte tall vil publiseres når flere data og vaksiner blir tilgjengelig.

Koronavaksinasjonsprogrammet - koronavaksinasjonsstatistikk (FHI)

Du finner også nyttig oversikt over fremgangen i vaksinasjonsarbeidet på VGs nettsider