Drift av helsestasjon-, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom følger anbefalinger fra Helsedirektoratet som er utarbeidet på grunn av den pågående koronapandemien. Dette medfører at drift ved helsestasjon-, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er betydelig redusert. Vi ønsker derfor å komme med konkret informasjon om hver enkelt deltjeneste.
 

  • Helsestasjonen for barn 0-5 år og gravide:

Oppfølging av barn fra 0-15 måneder, samt gravide prioriteres. Ta kontakt med helsestasjonen etter fødsel. Det vil ikke bli tilbudt hjemmebesøk i denne perioden. Der det er mulig kan det bli tilbudt telefonkonsultasjon, istedenfor oppmøte. Hvis din time ikke er avlyst, eller annen informasjon er gitt, møter du som avtalt.
Det er kun anledning for at én foresatt følger det enkelte barn til helsestasjonen, søsken skal ikke være med. Gravide skal komme alene på timer.
Vi ber om at dere benytter hånddesinfeksjon som er tilgjengelig i gangparti, før dere går inn på helsestasjonen.

OBS! Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon skal møte på helsestasjonen, dette gjelder også ved forkjølelse.

For ordinære spørsmål knyttet til barn 0-5 år, eller vedrørende timeavtaler kan helsestasjonen kontaktes per e-post på helsestasjonen@enebakk.kommune.no  eller telefon 64 99 22 10.

Vi anbefaler alle å følge vår Facebook-side; Enebakk helsestasjon, hvor det blir lagt ut oppdateringer og nyttig informasjon.
 

  • Skolehelsetjenesten:

Ordinært program utgår, alle avtaler avlyses inntil videre. Mange barn og ungdom kan oppleve usikkerhet og utrygghet i disse dager. Vi åpner derfor opp for at barn og ungdom fra kommunen kan få snakke med en voksen på telefonnummer: 64 99 20 30 (telefonen er i drift fra og med torsdag 19. mars kl. 08:00), eller på e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no. Foresatte kan også kontakte skolehelsetjenesten per e-post.

Vi anbefaler alle foresatte å følge vår Facebook side; Enebakk Skolehelsetjeneste, hvor det blir lagt ut oppdateringer og nyttig informasjon.

 

  • HFU (helsestasjon for ungdom) er stengt inntil videre.

Helsestasjon for ungdom holder stengt inntil videre. Det er mulig for ungdom mellom 13-24 år å få kontakt med helsesykepleier knyttet til behov for prevensjon og spørsmål om seksuell helse på telefonnummer: 974 36 527 eller på e-post: helsestasjonen@enebakk.kommune.no
Ved spørsmål om Korona virus, ring 940 18 300.

Vi anbefaler alle å følge vår Instagram konto enebakk_hfu for oppdateringer og nyttig informasjon.

 

  • Psykolog, familieterapeut, psykiatrisk sykepleier og sykepleier i rusforebyggende stilling:

Alle oppmøte-avtaler avlyses, alle som har oppfølging blir kontaktet. Ved behov, ring helsestasjonen på telefon 64 99 22 10. Dette gjelder ordinære henvendelser, ikke spørsmål om koronavirus. Ved spørsmål om koronavirus, ring 940 18 300.