Enebakk er definert som en kommune som gjennom pendling og sosiale aktiviteter har nær relasjon til Oslo. Som følge av at smitten i Oslo fortsetter å øke kommer Enebakk nå med skjerpede regler i forhold til smitteverntiltak. 

 

Enebakk kommune opprettholder dagens tiltak. I tillegg innføres følgende tiltak og endringer:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser. Covid-19 forskriften §13: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13
  • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Enebakk. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys. Gjelder også andre fritidsaktiviteter for barn
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

 

Tiltakene gjelder fra tirsdag 10. november kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene. I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.

 

Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Enebakk er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden. 

I tillegg anbefaler Enebakk kommune at innbyggerne ikke har sosial kontakt med flere enn maks ti andre mennesker i løpet av en uke.

I henhold til de nye anbefalingene endres det også litt på «Forskrift om forebygging av koronasmitte i Enebakk kommune».  Ny forskrift er publisert på Lovdata her