Råd og regler som skal bidra til å begrense spredning av koronasmitte

Enebakk kommune har f.o.m. 11. juni 2021 opphevet lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. 

Enebakk kommune er på nasjonalt tiltaksnivå, du kan lese hvilke råd og regler som gjelder her: nasjonale regler og anbefalinger om koronaviruset (Helsenorge.no)

 

I feltene under finner du mer informasjon om smitteverntiltak som skal bidra til å begrense spredning av koronasmitte i Enebakk kommune.

Oppdatert: 11.06.2021.

Munnbind

I Enebakk kommune er det anbefalt å bruke munnbind dersom du ikke kan holde 1 meters avstand til andre. Se forvørig informasjon om anbefalinger og bruk av munnbind, på helsenorge.no

Smittevern i skoler/barnehager i Enebakk - vurdering av smittevernsnivå

 • Skoler og barnehager i Enebakk kommune er på gult tiltaksnivå. 
 • SFO og barnehagene går til grønt nivå fra og med onsdag 23. juni, for de barnehagene som ønsker det.
 • Skolene vil fortsatt være på gult nivå, og planlegger for skolestart på grønt nivå til høsten 

Besøk ved sykehjem i Enebakk (Ignagard og Kopås)

BESØKSRUTINER:

Det innføres lettelser i besøksrestriksjonene ved Enebakk sykehjem da de aller fleste beboere har fått vaksinedose 2 for mer enn 14 dager siden og forventes og ha god immunitet (motstandskraft mot alvorlig koronasykdom). Det vil være enkelte variasjoner for besøk ved de ulike avdelingene med hensyn til besøksarealer og antall vaksinerte.

 • Det vil ikke lenger være restriksjoner på hvem som kommer på besøk, men alle som skal besøke må være friske og svare på de samme spørsmål som før i forhold til korona.
  Dette vil det bli spurt om ved booking og ved ankomst. Telefon: 64 99 22 00
 • Besøk ønskes gjennomført i tidsrommet 11.00-20.00.
 • Munnbind brukes ved ankomst og når man går, men kan tas av i besøksrom.
 • Med unntak av korttidsavdelingen og 3.etg Kopås kan alle motta besøk på eget rom.
 • Antall besøkende økes fra 2 til 4, bare begrenset av størrelse på besøksrom (Kopås). Det er ingen begrensninger hvis alle besøkende er fra samme husstand.
 • Nærkontakt som klemming, sitte på fang og holde i hånden er tillatt så lenge beboer ønsker det selv. Gaver og mat kan medbringes.
 • For beboere som ikke er vaksinert må man være ekstra påpasselig med smitteverntiltak der 1 meter avstand er viktigst.
  Nærkontakt med de aller nærmeste er mulig hvis det er ønsket av beboer.
 • Hvis besøkende ikke er fra samme husstand, bør man holde 1 meter avstand under besøket.
 • Basale smittevernrutiner med tanke på håndhygiene, hostehygiene, 1 meter avstand (med unntak) og holde seg hjemme hvis man ikke føler seg i form eller av annen grunn ikke skal komme (ut fra svarene på spørsmål ved booking og ankomst), gjelder som før.

  Besøkende registreres i en besøksprotokoll som før i 10 dager av hensyn til smittesporing. Det er lov å reservere seg mot dette ut fra personvernlovgivning, men opplysningene vil utelukkende bli brukt ved evt. smitteutbrudd.

Bestilling av koronatest, hvem bør testes, prøvesvar

Det anbefales at de som jobber i andre, mer smitteutsatte kommuner, og har kontakt med mange mennesker (offentlig kommunikasjon, byggeplasser .l.) tester seg ukentlig.

Du trenger ikke lenger å kontakte lege for å få test, du kan bestille koronatest digitalt eller ringe koronatelefonen.

Nettbestilling av koronatest

På siden med nettbestilling finner du også informasjon om hvem som bør testes, og hvordan du får svar på testen.

Enebakk kommune har egen koronatelefon. Har du spørsmål vedrørende koronaviruset kan du ringe:

tlf.: 940 18 300

Generelle råd og veiledning om koronavirus

Smittesituasjonen i Enebakk - løpende oppdateringer

Artiklene på siden publiseres kronologisk, med de nyeste artiklene øverst. Samlesiden viser alle artikler vi har publisert om koronasituasjonen i Enebakk, og eldre artikler kan være utdatert og inneholde informasjon som var gyldig da saken ble publisert, men som ikke nødvendigvis er korrekt på nåværende tidspunkt. Sjekk derfor datomerkingen nederst i artiklene.