Råd og regler som skal bidra til å begrense spredning av koronasmitte

Enebakk kommune har vedtatt lokal forskrift om forebygging av koronasmitte. I tillegg gjelder nasjonal forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet, (covid-19-forskriften), vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi viser til nasjonale regler og anbefalinger om koronaviruset (Helsenorge.no)

I feltene under finner du mer informasjon om smitteverntiltak som skal bidra til å begrense spredning av koronasmitte i Enebakk kommune.

Oppdatert: 15. april 2021. 

Viken fylke følger Tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A). Du kan lese saken på regjeringens nettsider her: Innfører strenge regionale tiltak i hele Viken

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne. 

Regler for bruk av munnbind

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
   
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
   
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Besøk ved sykehjem i Enebakk (Ignagard og Kopås)

 

BESØKSRUTINER:

Det innføres lettelser i besøksrestriksjonene ved Enebakk sykehjem da de aller fleste beboere har fått vaksinedose 2 for mer enn 14 dager siden og forventes og ha god immunitet (motstandskraft mot alvorlig koronasykdom). Det vil være enkelte variasjoner for besøk ved de ulike avdelingene med hensyn til besøksarealer og antall vaksinerte.

 • Det vil ikke lenger være restriksjoner på hvem som kommer på besøk, men alle som skal besøke må være friske og svare på de samme spørsmål som før i forhold til korona. Dette vil det bli spurt om ved booking og ved ankomst. Telefon: 64992200
   
 • Besøk ønskes gjennomført i tidsrommet 11-20.
   
 • Antallet som kan komme samtidig til en beboer kan begrenses av det skal være mulig å overholde 1 meter i besøksrommet. Med unntak av korttidsavdelingen og 3.etg Kopås kan alle motta besøk på eget rom.
   
 • Beboer kan ha nærkontakt med de aller nærmeste som beboer definerer selv. Dette skal være de samme hver gang. Besøkende som er fullvaksinert kan ha nærkontakt med fullvaksinert beboer.
   
 • Det vil ikke være restriksjoner på antall besøk, men besøk må fortsatt bookes der man avtaler tid og registrerer hvem som skal komme og svarer på standard spørsmål vedr. symptomer, utenlandsbesøk, karantene, nærkontakter osv. Særlig på korttidsavdelingen og Kopås vil det være noen restriksjoner på hvor mange beboere som kan ha besøk samtidig pga at besøk der vil skje i egne besøksrom. Dette avtales og løses når man booker besøk.
   
 • For beboere som ikke er vaksinert må man være ekstra påpasselig med smitteverntiltak der 1 meter avstand er viktigst, men nærkontakt med de aller nærmeste er mulig hvis det er ønsket av beboer.
   
 • Basale smittevernrutiner med tanke på håndhygiene, hostehygiene, 1 meter avstand (med unntak) og holde seg hjemme hvis man ikke føler seg i form eller av annen grunn ikke skal komme (ut fra svarene på spørsmål ved booking og ankomst), gjelder som før.
   
 • Besøkende registreres i en besøksprotokoll som før i 10 dager av hensyn til smittesporing. Det er lov å reservere seg mot dette ut fra personvernlovgivning, men opplysningene vil utelukkende bli brukt ved evt. smitteutbrudd.

Smittevern i skoler/barnehager i Enebakk - vurdering av smittevernsnivå

Enebakk kommune innfører rødt nivå på skole og barnehager i hele kommunen frem til og med 25. april. Ny vurdering om det kan nedskaleres til gult nivå vil bli gjort 21. april.

Arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
   
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Anbefalinger og regler - besøk i hjemmet, reise, fritidsbolig m.m.

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette. 

Butikker og tjenester

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

 • Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
 • Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Apotek
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopolet
 • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
 • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Bensinstasjoner
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter (trer i kraft natt til 16. april, les mer på regjeringens nettsider)

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Restauranter, kafeer, barer

 • Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Bestilling av koronatest, hvem bør testes, prøvesvar

Du trenger ikke lenger å kontakte lege for å få test, du kan bestille koronatest digitalt eller ringe koronatelefonen.

Nettbestilling av koronatest

På siden med nettbestilling finner du også informasjon om hvem som bør testes, og hvordan du får svar på testen.

 

Enebakk kommune har egen koronatelefon. Har du spørsmål vedrørende koronaviruset kan du ringe:

tlf.: 940 18 300 - telefonen er betjent: hverdager kl. 09:00 - 11:30 og kl. 12:00 - 14:30

Generelle råd og veiledning om koronavirus

Smittesituasjonen i Enebakk - løpende oppdateringer

Artiklene på siden publiseres kronologisk, med de nyeste artiklene øverst. Samlesiden viser alle artikler vi har publisert om koronasituasjonen i Enebakk, og eldre artikler kan være utdatert og inneholde informasjon som var gyldig da saken ble publisert, men som ikke nødvendigvis er korrekt på nåværende tidspunkt. Sjekk derfor datomerkingen nederst i artiklene.