Å hente avfall hos innbyggerne er en samfunnskritisk tjeneste som kan få store konsekvenser om den ikke opprettholdes. Per 12.3.2020 kjenner vi ikke til at noen i ROAF er rammet av viruset, men vi har beredskapen klar for evt. håndtering om vi blir rammet.


Avfall Norge, vår bransjeorganisasjon, har vært i kontakt med Folkehelstinstituttet, og det anbefales ingen spesielle tiltak knyttet til avfall fra personer i hjemmekarantene. Seksjon for resistens- og infeksjonsovervåking opplyser om at "man ikke skal avvike fra generelle rutiner for håndtering av avfall". Kort oppsummert innebærer rådene at avfall som ikke uansett ville regnes som smittefarlig, håndteres som restavfall.


Vær ekstra nøye med sorteringen

Alle skal sortere og håndtere avfallet sitt som normalt. Vi oppfordrer våre innbyggere til å være ekstra nøye med sorteringen og sørge for at alt matavfall havner i grønn pose. I tillegg er det viktig at posene knytes ekstra godt, og at man sørger for at lokket på beholderen kan lukkes helt. Da vil våre sjåfører bli minst mulig eksponert for potensiell smitte.


Vent med å bruke gjenvinningsstasjonen

Gjenvinningsstasjonene holder foreløpig åpent som normalt, men vi oppfordrer på det sterkeste at befolkningen utsetter sine planlagte besøk for å minimere spredning av smitte.


Interne tiltak

ROAF gjør også en del interne tiltak. Blant annet pålegger vi ansatte som har mulighet til å ta hjemmekontor, vi nekter utenlandsreiser, samt oppfordrer til begrenset reise- og møtevirksomhet generelt. I tillegg innfører vi ekstra renhold, stenger kantinen og har økt fokus på bruk av beskyttelsesutstyr og desinfisering. Vi henviser også til generelle retningslinjer fra myndighetene. I ROAF er vi opptatt av å ta samfunnsansvaret vårt på alvor, og oppfordrer alle andre bedrifter til å delta på dugnaden for å begrense smitte.
ROAF vil løpende vurdere om hentefrekvens skal endres, og hvorvidt vi stenger eller reduserer gjenvinningsstasjonenes åpningstider. Vi vil komme med ny informasjon om situasjonen endrer seg.