Stilling som kreftsykepleier er organisert under Enebakk sykehjem og hjemmetjeneste.

Kreftsykepleier har ansvar for oppfølging og tilrettelegging av kommunens tjenester til pasienter som har kreft eller andre sykdommer av alvorlig karakter, og hvor behovet for lindrende omsorg og pleie er sentralt. Tjenesten ytes både i og utenfor institusjon.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Koordinering, oppfølging og praktisk tilrettelegging av tjenester til pasientene som har behov for spesialkompetanse innenfor kreft og/eller lindrende behandling og omsorg
 • Utvikle gode systemer og rutiner innen fagfeltet
 • Helhetlig pasientforløp i sentrum
 • Deltagende og oppsøkende i forhold til prosjektarbeid
 • Veiledning og undervisning av personale i Helse- og Omsorgsavdelingen
 • Pådriver i kompetanseoppbygging innenfor feltet
 • Direkte pasientrettet arbeid innenfor fagfeltet

Du har følgende kvalifikasjoner:

 • Autorisert spesialsykepleier med videreutdanning innenfor kreft
 • Erfaring fra arbeid i sykehjem og hjemmesykepleien er en fordel
 • Gode ikt- ferdigheter
 • Løsningsorientert
 • Samarbeidsdyktig
 • Gode norsk kunnskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Interessert i å holde deg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet
 • Må ha førerkort klasse B

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensonsordning i KLP.
Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Hege Steen Scott på telefon 934 08 390.

Søknadsfrist: 01.12.2021


Søk elektronisk her


Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.
Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.