Om tjenesten

Kreftkoordinator er en spesialsykepleier med erfaring innen kreftsykdom og andre alvorlige sykdommer.
Tjenesten er gratis, og skal være en ressurs for pasient, pårørende og helsepersonell i kommunen.

Kreftkoordinator kan gi tilbud til- og være en støttespiller, uansett alder, type sykdom og sykdommens varighet.
Tilbudet er frivillig og gratis.

Kreftkoordinator har taushetsplikt, slik at alle samtaler skjer i fortrolighet.

Hva kan en kreftkoordinator hjelpe med?

  • Være tilgjengelig for pasient og pårørende. 
  • Møte deg for samtale i ditt eget hjem eller på telefon.
  • Ha støttesamtaler med pårørende, inkludert barn og ungdom.
  • Gi informasjon, veiledning og støtte i ulike faser av sykdommen.
  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
  • Samarbeide med leger i forhold til lindring av symptomer, som for eksempel kvalme og smerte.

Hvordan komme i kontakt med kreftkoordinator:

Tjenesten er gratis og gjelder for deg som er rammet av en kreftsykdom, som bor eller oppholder deg i Enebakk kommune, og for dine nærmeste pårørende. 

Henvisning er ikke nødvendig. 

Kontaktinformasjon

Navn:     Lise Sørgaard, kreftkoordinator
Telefon: 480 72 156 - kl. 08:00-15:30 alle hverdager
E-post:  lise.cathrine.sorgaard@enebakk.kommune.no
Adresse: Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk