Om tjenesten

Kreftsykepleier skal være en ressurs for pasielt, pårørende og helsepresonell i kommunen.

Kreftsykepleier kan gi tilbud til- og være en støttespiller, uansett alder, type sykdom og sykdommens varighet. Tilbudet er frivillig og gratis.

Kreftsykepleier har taushetsplikt, slik at alle samtaler skjer i fortrolighet.
 

Hva kan en kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

 • Møte deg for samtale i ditt eget hjem eller på telefon.
 • Ha samtaler med pårørende, innkludert barn og ungdom.
 • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager og symptomer som kan oppstå.  Det kan være smerter, kvalme, nesatt matlyst osv.
 • Tilrettelegge hjemmesituasjonen.
 • Bidra til tverrfaglig koordinering.
 • Formidle kontakt med andre faggrupper som bl.a. hjemmesykepleien, ergoterapeut, fysioterapeut, fastleger, helsestasjon, forvaltningstjenesten, palliativt team med flere.
 • Informasjon og veiledning om sykdom og behandling.
 • Ha oversikt over relevante tilbud og tjenester fra kommunen, sykehus og andre samarbeidspartnere.
 • Være et bindeledd mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.
 • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell.
 • Koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.

Kontaktinformasjon:

Vigdis Frantsen, kreftkoordinator
Telefon: 480 72 156 - kl. 08:00-15:30 alle hverdager
E-post: vigidis.karen.frantsen@enebakk.kommune.no
Adresse: Prestegårdsveien 6, 1912 Enebakk