Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krisesenter

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
   Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.

  Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

  Målgruppe

  Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

  Samarbeidspartnere

  Du kan også kontakte Krise- og incestsenteret i Follo, på tlf. 64 97 23 00 eller på post@kisif.no.
  Krise- og incestsenteret i Follo er åpent hele døgnet - hele året.

  Les mer på senterets nettsider: https://kisif.no/

  Lover

  Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.04.2018 18:06