Enebakk Kulturskole ble opprettet 1998. Skolen har fokus på opplæring i kunstfag for hele livsløpet med et særlig fokus på barn og unge. Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evner til nysgjerrighet og utvikle deres evner til å lytte, se, oppleve og forme.

Skolen har i dag 11 lærere i fagene musikk, dans og Visuell kunst og ca. 250 elevplasser. Skolen driver desentralisert undervisning på skolene i kommunen og i våre kulturbygg i Kirkebygda.

For oppstart av spennende prosjekt har vi behov for:
Kulturskolelærer på Saksofon i 20% prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.

Stillingen er i utgangspunktet 1. års engasjement med mulighet for fast ansettelse dersom elevgrunnlag finnes etter prosjektperioden og finansieringen er løsbar.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Kulturskolen samarbeider tett med kommunens skolekorps om denne stillingen.
Jobben vil handle om oppstart av nytt fag, som pr. i dag uten elever. Den som ansettes starter med rekrutteringsarbeid i skole/SFO og oppbygging av en elevgruppe/musikantgruppe.

Undervisningen kan legges på valgfri dag (ikke fredag) og det må i utgangspunktet påregnes todelt dag med undervisning på Ytre Enebakk skole og Stranden skole i Flateby.

Kulturskolen har mandag som kjernedag for møter (dagtid) og forestillinger (kveldstid).

Stillingen kan kombineres med dirigentoppgaver i kommunens skolekorps med avlønning gjennom kulturskolen etter nærmere avtale ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års relevant kunstfaglig høgskoleutdaning med saksofon som hovedinstrumet
 • Erfaring med korps, ensembleledelse og eventuelle bi-instrumenter vil bli vektlagt
 • Kompetanse på komposisjon, arrangering samt produksjon av forestillinger/konserter vil også bli vektlagt

Vi ønsker deg som:

 • ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge
 • har engasjement og kreativitet som inspirerer omgivelsene
 • har en positiv og konstruktiv tilnærming i sitt arbeid
 • har gode samarbeidsevner og bidrar sosialt og faglig i teamet
 • er selvgående og ryddig
 • kan utstråle kommunens/kulturskolens verdier i kontakt med elever/foresatte
 • har førerkort kl. B

Vi kan tilby.

 • varierte arbeidsoppgaver med stort rom for valg av metoder, genre og form
 • et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring
 • store muligheter for å sette ditt preg på fagets og skolens retning
 • forutsigbarhet i skolerute og planer

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter gjeldende avtaler.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Trond Nilsen, rektor ved kulturskolen
Tlf: 918 66 426, E-post: Trond.Nilsen@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist: 06.12.2020

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.