Timeplan for avdeling dans i Kulturskolen våren 2021

Kulturskolens timeplan - Dans - Våren 2021

Klikk her for timeplan i pdf-format

Påmelding: https:noenebakk.speedadmin.dk/tilmelding#/

Rektor:
trond.nilsen@enebakk.kommune.no

Pedagog:
ingvild.vaagsether@enebakk.kommune.no

Vi følger gjeldende krav og råd til smittevern og gjør oppmerksom på at det kan blir gjort endringer i tilbudet på kort varsel. 

Om kulturskolen

Enebakk kommunale kulturskole ble opprettet i 1998. Siden den gang har kulturskolens oppgave vært å gi barn og unge i Enebakk kommune opplæring i kunstneriske fag.
Arbeidet i kulturskolen skal gi elevene innsikt i og erfaring med grunnleggende kunstneriske prosesser, oppøve deres evne til nysgjerrighet og utvikle deres evne til å lytte, se og oppleve.
Kulturskolen ønsker å støtte opp om barns tanker, følelser, opplevelser av musikk og kunst gjennom lek, opplæring og utøving.
 
Vi ønsker å bidra til spille- og mestringsglede, og vår filosofi er at alle kan!