Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

 

Søknadsfrist: 11.02.2022

Søknadsskjema med retningslinjer finner du her (nederst på siden)

Søknaden sendes postmottak@enebakk.kommune.no 

eller

Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Søknaden merkes 2022/176 - Kulturstipend