Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk.

Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

 

Søknadsfrist: 01.03.2023

Søknadsskjema med retningslinjer finner du her (nederst på siden)

Søknaden sendes postmottak@enebakk.kommune.no 

eller

Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Søknaden merkes Kulturstipend