Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Stipendet kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk, og skal benyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

Søknadsfrist: 25. februar 2019

Søknadskjema finner du her (.pdf)