Kulturtjenesten ønsker med dette å invitere til et åpent informasjonsmøte for lag og foreninger hjemmehørende i Enebakk

Onsdag 21. mars, klokken 18.30, i rådhusets kommunestyresal.

Det vil bli gitt informasjon om tilskuddsordninger, søknadsskjemaer og søknadsfrister.

Påmelding til møte gjøres til jane.enersen@enebakk.kommune.no senest onsdag 14. mars.