Statens Kartverk har reist navnesak for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk for naturnavnet Raudsjøen/Rausjøen. Se vedlegg.
Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr.§ 8 i lov om stadnavn. Oppstart av navnesaken gjøres med dette kjent slik at det blir anledning til å uttale seg.

Enebakk kommune har ansvar for å samordne og sende inn lokale uttalelser til kartverket.

Høringsfrist er 5. juli 2022

Høringsuttalelser må sendes til enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk eller postmottak@enebakk.kommune.no

Innspill må merkes med saksnummer 2021/460