Fremforhandlet utbyggingsavtale

BY 18 – Vik Skog Råkenåsen

 

Kunngjøringsdato:  06.06.19

Status: Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale.

Saksnr. 2016/794

 

Det kunngjøres med dette etter plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd at Enebakk kommune har inngått utbyggingsavtale med Vik Tomtelag AS.

Avtalen skal bidra til realisering av rekkefølgebestemmelsene i BY 18 – Vik Skog Råkenåsen samt finansiering av arbeidene utført med Tangenveien.