Enhet for psykisk helsearbeid og rus arrangerer høsten 2019 kurs i depresjonsmestring, Kid. Kurset er utarbeidet for voksne som kjenner seg nedstemt slik at det går utover kvaliteten i livet. Målet med kurset er å begrense graden, varigheten og følgene av depresjonen, samt forebygge nye episoder. Ved spørsmål, eller ønske om påmelding ta kontakt med Marit Mølster 47622754 eller Evy Ridderseth 96949169.

 Frist for påmelding 06.09.2019

KID-kurs infox.pdf