Ved hjelp av veiledning og ulike øvelser får du verktøy til å finne egne ressurser og bli oppmerksom på hvilke muligheter og valg du har. Når du blir mer bevisst på kropp, tanker og følelser kan du styrke din forståelse for hvem du er og hva du trenger for å lage deg en bedre hverdag.

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Vi tar opp ulike temaer som: 

- Hvis kroppen kunne snakke
- Hvem er jeg? - med fokus på ressurser og muligheter 
- Verdier- Hva er viktig for meg? 
- Hva trenger jeg?- om å sette egne grenser
- Glede, samvittighet og sinne 
- Ressurser, muligheter og valg 
- Avslutning og veien videre

VIKTIG! 
Vi holder et informasjonsmøte for de som lurer på om kurset kan være noe for dem og for allerede påmeldte deltakere. Møtet avholdes onsdag 12.10.22, kl. 16.30-17.30 i Prestegårdsveien 6(Avd. Rehabilitering og Friskliv).
Informasjonsmøtet er uforpliktende. Påmelding til møtet gjøres til Frisklivssentralen(kontaktinfo under). 

 

Praktisk informasjon om kurset:

- 7 samlinger onsdager fra 10:00-12:30
- Oppstart onsdag 19. oktober
- Sted: I Dansesalen på gamleskolen i Kirkebygda
- Egenandel: 250,-
- Kursholder er Ingjerd Olimb Andersson og Kathrine Håverstad

Mer om innholdet i kurset finner du her: www.livsstyrketrening.no

 

Mer informasjon og påmelding til Frisklivssentralen

Kathrine Håverstad - frisklivssentralen@enebakk.kommune.no
Tlf: 948 85 419