Enhet for psykisk helsearbeid og rus i Enebakk Kommune arrangerer kurs i mestring av depresjon, KiD. Kurset er utarbeidet for voksne som kjenner seg nedstemte slik at det går ut over kvaliteten på livet. Målet med kurset er å begrense graden, varigheten og følgene av depresjon, samt å forebygge nye episoder. Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kurset går over 10 samlinger med oppstart 27.09.17. Ved spørsmål eller ønske om påmelding ta kontakt med Mina Gotteberg på tlf  907 16 743.