Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Undervisning primært på barnetrinnet

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Godkjent utdanning med undervisningskompetanse i flere fag på barnetrinnet
  • Kompetanse innenfor praktisk-estetiske fag i tillegg til teorifag kan være ønskelig
  • Gode samarbeidsevner
  • Erfaring fra småtrinn kan være en fordel

 

Vi kan tilby en spennende jobb i et godt arbeidsmiljø.

Kirkebygden barne- og ungdomsskole har relativt små klasser på barnetrinnet – en klasse per trinn, men lærerne er organisert i et småskoleteam og et mellomtrinnsteam. På ungdomstrinnet er det 3-4-paraleller. Skolen er godt i gang med et leseprosjekt i samarbeid med UiO. Dette er primært retta inn mot småtrinnet, men skolen har valgt å fokusere på lesing i alle fag. Skolen har en til en, med Ipad på 1.-5.trinn og PC fra 6.-10. trinn. Det er STL-metodikken som brukes i begynneropplæringen. Videre er det fullt fokus på digitale læremidler i alle fag.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i SPK. Lønn følger sentrale bestemmelser.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt rektor, Turid Ramberg, tlf. 906 73 652

 

Søknadsfrist:  30.09.21

Søk elektronisk her

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.