Hvem kan bli læring? Du som har gått på videregående skole innenfor relevant fagfelt. Det vil si at du har gått og bestått VG1 og VG2 i det faget du søker i.


Enebakk kommune tilsetter lærlinger innen fagene:
• Barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Helsearbeiderfaget
• Byggdrifterfaget
• Kontorfag og administrasjonsfaget


Målet ved fullført læretid er at vi sammen med deg skal bidra til at du oppnår fagbrev i ditt fagfelt. Enebakk kommune tar også inn lærekandidater. Lærekandidat kan være et alternativ for deg som vet at det kan bli vanskelig å fullføre et fagbrev. Målet her er å ta et kompetansebevis.

Vi søker deg som er lærevillig, engasjert og som liker å arbeide.

Lærlingplasser blir lyst ut en gang i året. Søkere må ha godkjent eksamen fra grunnkurs og videregående kurs innen fagfeltet man søker for. Som lærling blir man midlertidig ansatt i Enebakk kommune på vanlige kommunale vilkår.

Søknadsprosessen:

Søknadsfristen er 15. mars hvert år.

Utlysningen publiseres som regel 1. februar.
Det er personalavdelingen som behandler alle søknader og gjennomfører intervjuer med kandidatene.
Ta kontakt med Bente S. Fossum på tlf.: 64992000 hvis du lurer på noe rundt lærlingeordningen.

Andre samarbeidspartnere:
Fagopplæringen: www.yrke.no
Veiledningssenteret: www.veiledningssentrene-akershus.no