Idrettsorganisasjoner

Enebakk idrettsforening

 
Ann Kristin Holstad
Pb. 2, 1911 Flateby
Tlf. 924 15 363
e-post: leder@enebakk.org
www: enebakkif.org
 
Driv idrettslag Eivind Ungersness / Astrid Celius
Pb. 66, 1917 Ytre Enebakk
Tlf. 482 62 882 / 900 68 834
e-post: post@driv-il.no
www: driv-il.no
facebook: drividrettslag
Se Drivs tilbud her: Helsides annonse årlig Driv IL. 06.09.18.pdf
 
Enebakk vannskiklubb Roy Sunde Olsen
Pb 96, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 997 08 075
e-post: leder@evsk.no
www: evsk.no
facebook: EnebakkVSK
 
Enebakk Idrettsråd Roar Killerud
Grevlingvn. 24, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 971 60 519
e-post: roar.killerud@no.aga.com
 
Enebakk jeger- og fiskerforening Vidar Holtop
Pb. 40, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 911 77 466
e-post: holtorp@online.no
facebook: EnebakkJFF
 
Enebakk pistolklubb Jan Erik Halvorsen
Pb. 82, 1917 Ytre Enebakk
Tlf. 922 20 984
e-post: post@enebakk-pistolklubb.no
www: Enebakk-pistolklubb.no 
facebook: EnebakkPistolklubb
 
Enebakk skytterlag Kjell Åge Rossevatn
Idrettsveien 12B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 908 99 582
e-post: kjell.aage.rossevatn@gmail.com
facebook: Enebakk skytterlag (lukket gruppe) 
 
Østmarka golfklubb
 
Rolf Bråthen
Pb. 63, 1714 Ytre Enebakk
Tlf. 915 86 960
e-post: admin@ostmarkagolf.no
www: ostmarkagolf.no
facebook: OstmarkaGK
 
Enebakk Styrkeløfterklubb Ola Winje
Tlf. 951 33 973
 
Fortuna Rideklubb - Enebakk

Espen Lilleberg
Fiolveien 1, 1911 Flateby
Tlf. 974 25 595
e-post: rideskole@melgaardhestesenter.no
www: fortunarideklubb.no
facebook: Fortunarideklubb 

Enebakk Motorsportklubb Geir Sether
Pb 49, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 950 57 304
e-post: geir.sether@motek.no

 

Friluftsorganisasjoner

Flateby Båtforening

Kontaktperson: Willy Mikalsen
Haugveien 9, 1911 flateby
Tlf. 450 81 949
e-post: flateby.bf@gmail.com

Skiforeningens Lokalutvalg Kontaktperson: Edit Haug
Vestbyveien 49, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 64 92 49 69
 
Flateby hundeklubb Kontaktperson: Hege S. Thømt
Pb. 31, 1916 Flateby
e-post: hege.sommer.thomt@outlook.com

 

Musikklag, sang, korps m.m.

Flateby barne- og ungdomskor

Kontaktperson: Mona Tveraaen
Konvallveien 22, 1911 Flateby
Tlf. 916 56 399
e-post: styrer@flatebykor.no

Stranden skolemusikkorps

Kontaktperson:  
Pb. 50, 1911 Flateby 
Tlf.
e-post:

Ytre Enebakk skolemusikkorps

Kontaktperson: Rune Dyrlie
Pb. 26, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 
e-post:

Enebakk skolemusikkorps

Kontaktperson: Gunnleik Seierstad 
Klokkerudåsen 15, 1912 Enebakk
Tlf. 918 28 112
e-post: gunnlse@online.no

Enebakk Blandakor

Kontaktperson: Tove Kjellberg 
Setraveien 41, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 995 02 210
e-post: el-kjel@online.no

Leikarringen Ignar

Kontaktperson: Arild Jakobsen
Pb. 81, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 402 01 031
e-post: leikarringen.ignar@gmail.com
www: www.ignarbakke.com

Rallar'n

Kontaktperson: John Waaler
Klokkerudåsen 42, 1912 Enebakk
Tlf. 957 58 942
e-post: jo-waal@online.no

Frisk Luft

Kontaktperson: Gunnar Svarthol
Osloveien 188, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 414 21 974
e-post: strandsvart@gmail.com

Clear Voice

Kontaktperson: Rita Wenli Larsen
Ekebergveien 174, 1912 Enebakk
Tlf. 928 83 339
e-post: ru-lar6@online.no

Alla Camera

Kontaktperson: Vigdis Maria Sandvik
Vågliveien 17, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 913 94 734
e-post: vigdismaria@hotmail.com

Enebakk barne- og ungdomsteater

Kontaktperson: Ken Dahle 
Seljeveien 27, 1911 Flateby
Tlf. 909 97 528
e-post: ken@ebu.no
www: ebu.no
facebook: Enebakk-Barne-og-Ungdomsteater-1479353409035229

Enebakk Dramatisk Sælskab Kontaktperson: Henning Ruud
Dalefjerdingen 39, 1912 Enebakk
Tlf. 400 16 127
e-post: 

Kristelige lag

Emaus misjonshus

Kontaktperson: Johannes Redse
Rugveien 11B, 1912 Enebakk
Tlf. 
e-post: 

Enebakk og Mari menighets barne- og ungdomsarbeid

Kontaktperson: Unn-Kristin Dickson
Ignaveien 4, 1912 Enebakk
Tlf. 64 92 37 80
e-post: 

Filadelfiakirken Enebakk

Kontaktperson: Sven-David Gustavsen
Pb 111, 1917 Ytre Enebakk
Tlf. 951 97 110
e-post: sven-dag@online.no

Kirkeringen

Kontaktperson: Jofrid Kongsnes
Granveien 56, 1911 Flateby
Tlf. 64 92 84 00
e-post: jofrid.kongsnes@c2i.net

Misjonsringen Ytre Enebakk

Kontaktperson: Kristin Helland
Grevlingveien 7, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 64 92 55 26
e-post: 

Stranden bedehus

Kontaktperson: Anne Lieungh
Hagenveien 3, 1911 Flateby
Tlf. 64 92 86 83
e-post: 

Ytre Enebakk Misjonsforening

Kontaktperson: Tor Pederstad
Borgveien 28, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 64 92 43 16
e-post: 

Ytre Enebakk Misjonshus

Kontaktperson: Irene Aarseth
Vågliveien 7, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 915 26 405
e-post: ireneaarseth@gmail.com

Speidere

Enebakk KFUK/KFUM

Kontaktperson: Ragnhild Johansen
Bjerklundsbakken 14, 1911 Flateby
Tlf. 908 76 849
e-post: ragirene@online.no

1. Ytre Enebakk KFUM

Kontaktperson: Richard Sjursen
Gjeversrudveien 28B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 
e-post: 

Ørnøye 4H

Kontaktperson: Elin Slette
Hammerenveien 364, 1912 Enebakk
Tlf. 915 20 891
e-post: 

 

Ungdomsklubber, motorklubber, diverse klubber

Granly Fritidsklubb Kontaktperson:  Thorstein Heiaas
Årsrudveien 149, 1912 Enebakk
Tlf. 918 25 999
e-post: theiaas@hotmail.com
Enebakk Bygdeungdomslag Kontaktperson: Christian Hagen
Gjevikveien 140, 1912 Enebakk
Tlf. 992 64 992
e-post: 
Modellen Motorklubb Kontaktperson: Olav Garsegg
Haugveien 10B,1911 Flateby
Tlf. 928 83 830
e-post: 
Enebakk Veteranklubb Kontaktperson: Kjell Ringnes
Ekebergveien 78, 1912 Enebakk
Tlf. 918 47 325
e-post: kjele-ri@online.no

 

Sanitetsforeninger / helselag

Nasjonalforeningens Helselag - Enebakk Kontaktperson: Ella Marie Wenli
Ignaveien 133, 1912 Enebakk
tlf. 64 92 63 39 / 924 52 808
e-post: 
Enebakk Sanitetsforening Kontaktperson: Magda Sandbæk
Vestbyveien 61, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 908 72 910
e-post: svemasan@online.no

 

Velforeninger / borettslag / eierforeninger:

Andersrudveien Vel

 

Kontaktperson: Linda Renate Steinsland Lobo
Andersrudveien 50, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 413 21 023
e-post: andersrudveienvel@mail.com

Kirkebygden Vel Kontaktperson: Kari Holme
Hammerenveien 277, 1912 Enebakk
Tlf.
e-post:
Våglia Vel Kontaktperson: Robert Elstad
Pb 112, 1917 Ytre Enebakk
Tlf. 916 48 395
e-post: post@vagnett.no
Dalefjerdingen Vel Kontaktperson: Thorstein Heiaas
Årsrudveien 149, 1912 Enebakk
Tlf. 918 25 999
e-post: theiaas@hotmail.com 
Borudkollen Vel

Kontaktperson: Gunnar L. Halmer
Landskronaveien 59, 2013 Skjetten
Tlf. 63 84 17 51 / 414 14 906
e-post: 

Einerstad Vel Kontaktperson: Jorunn Åsen
Sandåsveien 6B, 0956 Oslo
Tlf. 900 79 613
e-post: joraasen@online.no
Flateby Vel Kontaktperson: Ronny Pedersen
Pb 80, 1916 Flateby
Tlf. 942 87 283
e-post: ronny@flatebyvel.no
Råken og Tangen Velforening Kontaktperson: Kristin Nesheim
Persroa 4, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 979 76 720
e-post: krom1@online.no
Brattliveien Vel  Kontaktperson:
Gamle Strømsvei 13, 2010 Strømmen
Tlf. 913 44 601
e-post: stnyga@online.no
Svines Vel Kontaktperson: Olav Trettenes
Pb 75, 1917 Ytre Enebakk
Tlf. 901 98 577
e-post: svinesveltrettenes@gmail.com
Nordre Vatten Vel Kontaktperson: Geir Dralmstad
Vevelstadåsen 28, 1405 Langhus
Tlf. 415 58 022
e-post: gemam@online.no
Tangenveien veilag Kontaktperson: Erling Olav Onsøien
Tangenveien 127, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 64 87 09 21
e-post: 
Tåje Vel Kontaktperson: Per Paulsen
Tåjeveien 6, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 64 92 49 30
e-post:
Lotterud huseierforening Kontaktperson: Monica Madsen
Byggveien 40, 1912 Enebakk
Tlf. 
e-post: 
Skogtunet Borettslag Kontaktperson: Liv Krade
Bråtengrenda 35, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 992 78 808
e-post: livkrade@gmail.com
Lyseren grunneierforening Kontaktperson: Tron Kallum
Tlf. 69 83 70 54
e-post: tronkal@online.no
Enebakk Landbrukslag Kontaktperson: Elin Slette
Hammerenveien 364, 1912 Enebakk
Tlf. 
e-post:  slettefarmen@hotmail.com
Enebakk Skogeierlag Kontaktperson: Hallvard Brevig
Søndre Brevig, 1912 Enebakk
Tlf. 64 92 54 98
e-post: 

 

Andre

Enebakk bygdekvinnelag Kontaktperson: Eva Kristoffersen
Rugveien 6, 1912 Enebakk
Tlf. 951 45 860
e-post:  
Enebakk lokallag for NFU Kontaktperson: Tom Henriksen
Ignaveien 131, 1912 Enebakk
Tlf. 64 92 62 53 / 908 39 380
e-post:
Enebakk pensjonistforening Kontaktperson: Kjell Ringnes
Ekebergveien 78, 1912 Enebakk
Tlf. 483 92 220
e-post:
Enebakk hagelag Kontaktperson: Kari Gaarder
 
Enebakk historielag Kontaktperson: Marit Busengdal
Tomterveien 329, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 907 61 712
e-post: marit@enebakkhistorie.no
Enebakk Lions Club Kontaktperson: Karl Johan Røkenes
Løkkaveien 36, 1911 Flateby
Tlf.
e-post: karl.rokenes@vikenfiber.no
Enebakk Rotaryklubb Kontaktperson: Ole Larmerud
Utsiktsveien 3, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 928 85 890
e-post: larmerud@online.no
Enebakk husflidlag Kontaktperson: Live Ødegaard
Øvre Skaugvei 20, 1911 Flateby
Tlf. 906 44 384
e-post: livedegaard@gmail.com
Enebakk seniordans - Den Glade Ringen i Enebakk

Kontaktperson: Annie Bråten Liholt
Granveien 11, 1911 Flateby
Tlf: 416 27 737
e-post: a-lih@online.no

Ignas venner Kontaktperson: Jon Gunnar Wenig
Veng Vestre, 1912
Tlf. 64 92 71 49
e-post: jon@spydeberg.kommune.no
Enebakk Røde Kors Kontaktperson: Thorbjørn Nerland
Postboks 50, 1917 Ytre Enebakk
Tlf. 976 99 482
e-post: enebakkrodekors@gmail.com

 

Forsamlingslokaler og kulturbygg

Granly Forsamlingshus Kontaktperson: Thorstein Heiaas
Årsrudveien 149, 1912 Enebakk
Tlf. 918 25 999
e-post: theiaas@hotmail.com 
Bøndernes Hus Venner Kontaktperson: Hans Kristian Solberg
Lillestrømveien 875, 1912 Enebakk
Tlf. 905 28 091
e-post: abur@online.no 
Flateby Samfunnshus Kontaktperson: Jan Tolnæs
Postboks 80, 1916 Flateby
Tlf. 416 76 522
e-post: post@flatebysamfunnshus.no
Ignarbakke forsamlingshus Kontaktperson: Jan-Erik Delbeck
Postboks 81, 1914 Ytre Enebakk
Tlf. 907 39 699
e-post: