Idrettsorganisasjoner

Enebakk idrettsforening

 

Kontaktperson: Christopher Dragnes Norderhaug
Pb. 2, 1911 Flateby
Tlf.: 974 61 503
e-post: leder@enebakkif.no
www: enebakkif.no
facebook: enebakkif

Driv idrettslag Kontaktperson: Håvard Myrseth / Astrid Celius
Pb. 66, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 900 68 834
e-post: post@driv-il.no
www: driv-il.no
facebook: drividrettslag
Se Drivs tilbud her: Tilbud pr høst 2020
 
Enebakk vannskiklubb Kontaktperson: Espen Skaug
Pb 96, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.:
e-post: leder@evsk.no
www: evsk.no
facebook: EnebakkVSK
 
Enebakk Idrettsråd Kontaktperson: Eivind Ungersness
Tlf.: 482 62 882
e-post: leder@irnif.no
 
Enebakk jeger- og fiskerforening Kontaktperson: Vidar Holtop
Pb. 40, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 911 77 466
e-post: holtorp22@online.no
facebook: EnebakkJFF
 
Enebakk pistolklubb Kontaktperson: Wiggo Skotvold
Postboks 82, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 920 13 262
e-post: post@enebakk-pistolklubb.no
www: Enebakk-pistolklubb.no 
facebook: EnebakkPistolklubb
 
Enebakk skytterlag Kontaktperson: Kjell Åge Rossevatn
Idrettsveien 12B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 908 99 582
e-post: enebakk@skytterlag.no
facebook: Enebakk skytterlag (lukket gruppe) 
 
Østmarka golfklubb
 
Kontaktperson: Rolf Bråthen
Pb. 63, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 38 40
e-post: admin@ostmarkagolf.no
www: ostmarkagolf.no
facebook: OstmarkaGK
 
Fortuna Rideklubb - Enebakk

Kontaktperson: Helene Gran Skøien
Flateby hestesenter, Fiolveien 1, 1911 Flateby
Tlf.: 924 90 064
e-post: styret@melgaardhestesenter.no
www: fortunarideklubb.no
facebook: Fortunarideklubb 

Enebakk Motorsportklubb

Kontaktperson: Ole Henrik Johansen
Pb 49, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 934 97 663
e-post: post@emsk.no
facebook: infoemsk

 

Friluftsorganisasjoner

Flateby Båtforening

Kontaktperson: Willy Mikalsen
Haugveien 9, 1911 flateby
Tlf.: 450 81 949
e-post: flateby.bf@gmail.com
facebook: FlatebyBatforening

Skiforeningens Lokalutvalg Kontaktperson: Edit Haug
Vestbyveien 49, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 49 69
 
Flateby hundeklubb

Kontaktperson: Marianne Søgaard
Pb. 31, 1916 Flateby
e-post: fhk1911@gmail.com
facebook: Flateby hundeklubb

 

Musikklag, sang, korps m.m.

Flateby barne- og ungdomskor

Kontaktperson: Mona Tveraaen
Konvallveien 22, 1911 Flateby
Tlf.: 916 56 399
e-post: post@fbuk.no
facebook: flatebybarneogungdomskor

Stranden skolemusikkorps

Kontaktperson: Hege Tolnæs Heiertz (?) 
Pb. 50, 1911 Flateby 
Tlf.:
e-post:
facebook:
strandenskolemusikkorps

Ytre Enebakk skolemusikkorps

Kontaktperson: Rune Dyrlie
Pb. 26, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 
e-post:
facebook:
YESkorps

Enebakk skolemusikkorps

Kontaktperson: Gunnleik Seierstad 
Klokkerudåsen 15, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 28 112
e-post: gunnlse@online.no
facebook: Enebakkskolemusikkorps

Enebakk brass Kontaktperson: Vidar Antonsen
Postboks 122, 1441 Drøbak
Tlf.: 454 84 995
e-post: vidar.antons1@gmail.com
facebook: Enebakk brass
Enebakk Blandakor

Kontaktperson: Tove Kjellberg 
Setraveien 41, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 995 02 210
e-post: el-kjel@online.no
facebook: Enebakkblandakor

Leikarringen Ignar

Kontaktperson: Arild Degrum
Pb. 81, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 402 01 031
e-post: leikarringen.ignar@gmail.com
www: www.ignarbakke.com
facebook: Leikarringen Ignar

Rallar'n

Kontaktperson: John Waaler
Klokkerudåsen 42, 1912 Enebakk
Tlf.: 957 58 942
e-post: jo-waal@online.no

Frisk Luft

Kontaktperson: Gunnar Svarthol
Osloveien 188, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 414 21 974
e-post: strandsvart@gmail.com

Alla Camera

Kontaktperson: Vigdis Maria Sandvik
Vågliveien 17, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 938 57 283
e-post: vigdismaria@hotmail.com

Enebakk barne- og ungdomsteater

Kontaktperson: Ken Dahle 
Seljeveien 27, 1911 Flateby
Tlf.: 909 97 528
e-post: ken@ebu.no
www: ebu.no
facebook: Enebakk-Barne-og-Ungdomsteater-1479353409035229

Enebakk Dramatisk Sælskab Kontaktperson: Kristin Kubosch
Høgdaveien 18, 1911 Flateby
Tlf.:
e-post: 

Kristelige lag

Emaus misjonshus

Kontaktperson: Johannes Redse
Rugveien 11B, 1912 Enebakk
Tlf.: 
e-post: 

Enebakk og Mari menighets barne- og ungdomsarbeid

Kontaktperson: Unn-Kristin Dickson
Ignaveien 4, 1912 Enebakk
Tlf.: 64 92 37 80
e-post: 

Filadelfiakirken Enebakk

Kontaktperson: Sven-David Gustavsen
Pb 111, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 951 97 110
e-post: sven-dag@online.no

Kirkeringen

Kontaktperson: Jofrid Kongsnes
Granveien 56, 1911 Flateby
Tlf.: 64 92 84 00
e-post: jofrid.kongsnes@c2i.net

Misjonsringen Ytre Enebakk

Kontaktperson: Kristin Helland
Grevlingveien 7, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 55 26
e-post: 

Ytre Enebakk Misjonsforening

Kontaktperson: Tor Pederstad
Borgveien 28, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 43 16
e-post: 

Ytre Enebakk Misjonshus

Kontaktperson: Irene Aarseth
Vågliveien 7, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 915 26 405
e-post: ireneaarseth@gmail.com

Speidere

Enebakk KFUK/KFUM

Kontaktperson: Ragnhild Johansen
Bjerklundsbakken 14, 1911 Flateby
Tlf.: 908 76 849
e-post: ragirene@online.no

1. Ytre Enebakk KFUM

Kontaktperson: Richard Sjursen
Gjeversrudveien 28B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 
e-post: 

Ørnøye 4H

Kontaktperson: Elin Slette
Hammerenveien 364, 1912 Enebakk
Tlf.: 915 20 891
e-post: 

 

Ungdomsklubber, motorklubber, diverse klubber

Granly Fritidsklubb

Kontaktperson:  Thorstein Heiaas
Årsrudveien 149, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 25 999
e-post: theiaas@hotmail.com

Enebakk Bygdeungdomslag

Kontaktperson: Christian Hagen
Gjevikveien 140, 1912 Enebakk
Tlf.: 992 64 992
e-post: 

Modellen Motorklubb

Kontaktperson: Olav Garsegg
Haugveien 10B,1911 Flateby
Tlf.: 928 83 830
e-post: 

Enebakk Veteranklubb

Kontaktperson: Kjell Ringnes
Ekebergveien 78, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 47 325
e-post: kjele-ri@online.no

 

Sanitetsforeninger / helselag

Nasjonalforeningens Helselag - Enebakk

Kontaktperson: Ella Marie Wenli
Ignaveien 133, 1912 Enebakk
tlf.: 64 92 63 39 / 924 52 808
e-post: 

Enebakk Sanitetsforening

Kontaktperson: Berit Rustad
Tlf.: 905 32 104
e-post: styret@enebakksanitetsforening.no

 

Velforeninger / borettslag / eierforeninger:

Andersrudveien Vel Kontaktperson: Linda Renate Steinsland Lobo, nestleder Andersrudveien Vel
Tlf.: 413 21 023
e-post: andersrudveienvel@mail.com
 
Kirkebygden Vel

Kontaktperson: Kari Holme
Hammerenveien 277, 1912 Enebakk
Tlf.:
e-post:

Våglia Vel

Kontaktperson: Robert Elstad
Pb 112, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 916 48 395
e-post: post@vagnett.no

Dalefjerdingen Vel

Kontaktperson: Thorstein Heiaas
Årsrudveien 149, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 25 999
e-post: theiaas@hotmail.com 

Borudkollen Vel

Kontaktperson: Gunnar L. Halmer
Landskronaveien 59, 2013 Skjetten
Tlf.: 63 84 17 51 / 414 14 906
e-post: 

Einerstad Vel

Kontaktperson: Jorunn Åsen
Sandåsveien 6B, 0956 Oslo
Tlf.: 900 79 613
e-post: joraasen@online.no

Flateby Vel

Kontaktperson: Ronny Pedersen
Pb 80, 1916 Flateby
Tlf.: 942 87 283
e-post: ronny@flatebyvel.no

Råken og Tangen Velforening

Kontaktperson: Kristin Nesheim
Persroa 4, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 979 76 720
e-post:

Brattliveien Vel 

Kontaktperson:
Gamle Strømsvei 13, 2010 Strømmen
Tlf.: 913 44 601
e-post: stnyga@online.no

Svines Vel

Kontaktperson: Olav Trettenes
Pb 75, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 901 98 577
e-post: svinesveltrettenes@gmail.com

Nordre Vatten Vel

Kontaktperson: Geir Dralmstad
Vevelstadåsen 28, 1405 Langhus
Tlf.: 415 58 022
e-post: gemam@online.no

Tangenveien veilag

Kontaktperson: Erling Olav Onsøien
Tangenveien 127, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 87 09 21
e-post: 

Tåje Vel

Kontaktperson: Per Paulsen
Tåjeveien 6, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 49 30
e-post:

Lotterud huseierforening

Kontaktperson: Monica Madsen
Byggveien 40, 1912 Enebakk
Tlf.: 
e-post: 

Skogtunet Borettslag

Kontaktperson: Liv Krade
Bråtengrenda 35, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 992 78 808
e-post: livkrade@gmail.com

Lyseren grunneierforening

Kontaktperson: Tron Kallum
Kula, 1820 Spydeberg
Tlf.: 69 83 70 54
e-post: tronkal@online.no
facebook: Lyseren-Grunneierforening-2609402305951491/

Enebakk Landbrukslag

Kontaktperson: Elin Slette
Hammerenveien 364, 1912 Enebakk
Tlf.: 
e-post:  slettefarmen@hotmail.com
facebook: Enebakk-landbrukslag-952713034843816

 

Andre

Enebakk bygdekvinnelag

Kontaktperson: Eva Kristoffersen
Rugveien 6, 1912 Enebakk
Tlf.: 951 45 860
e-post:  

Enebakk lokallag for NFU

Kontaktperson: Tom Henriksen
Ignaveien 131, 1912 Enebakk
Tlf.: 64 92 62 53 / 908 39 380
e-post:

Enebakk pensjonistforening

Kontaktperson: Kjell Ringnes
Ekebergveien 78, 1912 Enebakk
Tlf.: 483 92 220
e-post: kjele-ri@online.no

Enebakk hagelag

Kontaktperson: Kari Gaarder
Borgveien 5B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 907 85 828
e-post: enebakk.hagelag@gmail.com
facebook: enebakkhagelag

Enebakk historielag

Kontaktperson: Marit Busengdal
Tomterveien 329, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 907 61 712
e-post: marit@enebakkhistorie.no
facebook: Enebakk-historielag-251869354984275/'

Enebakk Lions Club

Kontaktperson: Karl Johan Røkenes
Løkkaveien 36, 1911 Flateby
Tlf.: 471 73 660
e-post: karl.rokenes@vikenfiber.no
www: www.lions.no/enebakk
facebook: Enebakk-Lions-Club-106025432769209

Enebakk Rotaryklubb

Kontaktperson: Ragnhild Bust Brevig
Brevigveien 434, 1912 Enebakk
Tlf.:
e-post: ragnhild.brevig@gmail.com
facebook: enebakkrotary

Enebakk husflidslag

Kontaktperson: Ricardo Guzman
Skaugveien 18, 1911 Flateby
Tlf.: 404 03 612
e-post: riguzman@online.no
facebook: enebakkhusflid

Enebakk seniordans - Den Glade Ringen i Enebakk

Kontaktperson: Annie Bråten Liholt
Granveien 11, 1911 Flateby
Tlf.: 416 27 737
e-post: a-lih@online.no

Ignas venner Kontaktperson: Jon Gunnar Wenig
Veng Vestre, 1912 Enebakk
Tlf.: 64 92 71 49
e-post: jon@spydeberg.kommune.no
Enebakk Røde Kors

Kontaktperson: Thorbjørn Nerland
Postboks 50, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 976 99 482
e-post: enebakkrodekors@gmail.com
facebook: EnebakkRodeKors

 

Forsamlingslokaler og kulturbygg

Granly Forsamlingshus

Kontaktperson: Thorstein Heiaas
Årsrudveien 149, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 25 999
e-post: theiaas@hotmail.com 

Bøndernes Hus Venner

Kontaktperson: Hans Kristian Solberg
Lillestrømveien 875, 1912 Enebakk
Tlf.: 905 28 091
e-post: abur@online.no 
facebook: bonderneshusvenner

Flateby Samfunnshus

Kontaktperson: Jan Tolnæs
Postboks 80, 1916 Flateby
Tlf.: 416 76 522
e-post: post@flatebysamfunnshus.no
facebook: FlatebySamfunnshus

Ignarbakke forsamlingshus

Kontaktperson: Jan-Erik Delbeck
Postboks 81, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 907 39 699
e-post: