Idrettsorganisasjoner

Enebakk idrettsforening

 

Kontaktperson: Tom Anders Solberg
Pb. 2, 1911 Flateby
Tlf.: 
e-post: nestleder@enebakkif.no
www: enebakkif.no
facebook: enebakkif

Driv idrettslag Kontaktperson: Håvard Myrseth / Astrid Celius
Pb. 66, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 900 68 834
e-post: post@driv-il.no
www: driv-il.no
facebook: drividrettslag
 
Enebakk vannskiklubb Kontaktperson: Espen Skaug
Pb 96, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 472 94 590
e-post: leder@evsk.no
www: evsk.no
facebook: EnebakkVSK
 
Enebakk Idrettsråd Kontaktperson: Eivind Ungersness
Tlf.:
e-post: leder.enebakk@irnif.no
 
Enebakk jeger- og fiskerforening Kontaktperson: Vidar Holtop
Pb. 40, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 911 77 466 / 970 31 696
e-post: holtorp22@online.no
facebook: EnebakkJFF
 
Enebakk pistolklubb Kontaktperson: Bjørn Hansen
Postboks 82, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 453 95 646
e-post: post@enebakk-pistolklubb.no
www: Enebakk-pistolklubb.no 
facebook: EnebakkPistolklubb
 
Enebakk skytterlag Kontaktperson: Kjell Åge Rossevatn
Idrettsveien 12B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 908 99 582
e-post: enebakk@skytterlag.no
facebook: Enebakk skytterlag (lukket gruppe) 
 
Østmarka golfklubb
 
Kontaktperson: Thomas Hansen
Pb. 63, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 64 92 38 40
e-post: dagligleder@ostmarkagolf.no
www: ostmarkagolf.no
facebook: OstmarkaGK
 
Fortuna Rideklubb - Enebakk

Kontaktperson: Michael Mørneby
Flateby hestesenter, Fiolveien 1, 1911 Flateby
Tlf.: 
e-post: styret@melgaardhestesenter.no
www: fortunarideklubb.no
facebook: Fortunarideklubb 

Enebakk Motorsportklubb

Kontaktperson: Marianne Agard-Michelsen
Meieriskauveien 161, 1912 Enebakk
Tlf.: 901 50 355
e-post: post@emsk.no
facebook: infoemsk

Ytre Rideklubb Kontaktperson: Marianne Agard-Michelsen
Durudveien 54, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 901 50 355
e-post: ytrerideklubb@gmail.com
facebook: Ytre Rideklubb

 

Friluftsorganisasjoner

Flateby Båtforening

Kontaktperson: Willy Mikalsen
Haugveien 9, 1911 flateby
Tlf.: 450 81 949
e-post: flateby.bf@gmail.com
facebook: FlatebyBatforening

Skiforeningens Lokalutvalg Kontaktperson: Ole Larmerud
e-post: larmerud@online.no
Tlf.: 928 85 890
 
Flateby hundeklubb

Kontaktperson:
Pb. 31, 1916 Flateby
e-post: fhk1911@gmail.com
facebook: Flateby hundeklubb

 

Musikklag, sang, korps m.m.

Flateby barne- og ungdomskor

Kontaktperson: Mona Tveraaen
Konvallveien 22, 1911 Flateby
Tlf.: 916 56 399
e-post: post@fbuk.no
facebook: flatebybarneogungdomskor

Stranden skolemusikkorps

Kontaktperson: Hege Tolnæs Heiertz
Pb. 50, 1911 Flateby 
Tlf.: 984 41 464
e-post: strandenskolekorps@gmail.com
facebook: strandenskolemusikkorps

Ytre Enebakk skolemusikkorps

Kontaktperson: Anders Wigen Caspersen
Pb. 26, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 930 04 374
e-post: yeskorps@gmail.com
facebook: YESkorps

Enebakk brass Kontaktperson: Vidar Antonsen
Postboks 122, 1441 Drøbak
Tlf.: 454 84 995
e-post: vidar.antons1@gmail.com
facebook: Enebakk brass
Enebakk Blandakor

Kontaktperson: Håvard Kaald
Tlf.:
e-post: haavard.kaald@gmail.com
facebook: Enebakkblandakor

Leikarringen Ignar

Kontaktperson: Roger Kristiansen
Pb. 81, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 480 25 102
e-post: leikarringen.ignar@gmail.com
www: www.ignarbakke.com
facebook: Leikarringen Ignar

Rallar'n

Kontaktperson: Roger Kristiansen
Tlf.: 480 25 102
e-post: leikarringen.ignar@gmail.com

Alla Camera

Kontaktperson: Vigdis Maria Sandvik
Vågliveien 17, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 938 57 283
e-post: vigdismaria@hotmail.com

Enebakk barne- og ungdomsteater

Kontaktperson:
Tlf.:
e-post: post@ebu.no
www: ebu.no
facebook: Enebakk-Barne-og-Ungdomsteater-1479353409035229

Enebakk Dramatisk Sælskab Kontaktperson:
Tlf.:
e-post: enebakkdramatiske@gmail.com

Kristelige lag

Emaus misjonshus

Kontaktperson:
Rugveien 11B, 1912 Enebakk
Tlf.: 
e-post: 

Enebakk og Mari menighets barne- og ungdomsarbeid

Kontaktperson: Unn-Kristin Dickson
Ignaveien 4, 1912 Enebakk
Tlf.: 64 92 37 80
e-post: 

Filadelfiakirken Enebakk

Kontaktperson: Awin Khalili Holm
Postboks 6854 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf.: 400 05 767
e-post: awin.khalili.holm@filadelfia.no

Kirkeringen

Kontaktperson: Jofrid Kongsnes
Granveien 56, 1911 Flateby
Tlf.: 64 92 84 00
e-post: jofrid.kongsnes@c2i.net

Ytre Enebakk Misjonshus

Kontaktperson: Ola Tulluan
Vågliveien 7, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 911 13 253
e-post: otulluan@online.no

Speidere

Enebakk KFUK/KFUM

Kontaktperson: Ragnhild Johansen
Bjerklundsbakken 14, 1911 Flateby
Tlf.: 908 76 849
e-post: ragirene@online.no

Ørnøye 4H

Kontaktperson: Per-Otto Fossum
Skåkaveien 41, 1912 Enebakk
Tlf.: 64 92 73 22
e-post: 

 

Ungdomsklubber, motorklubber, diverse klubber

Enebakk Bygdeungdomslag

Kontaktperson: Erlend Sæther
Tlf.: 464 44 371
e-post: erlend698@gmail.com

Enebakk Veteranklubb

Kontaktperson: Kjell Ringnes
Ekebergveien 78, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 47 325
e-post: enebakkveteranklubb@gmail.com

 

Sanitetsforeninger / helselag

Nasjonalforeningens Helselag - Enebakk

Kontaktperson: Anne-Karin Østerby
Åsfaret 7, 1914 Ytre Enebakk
tlf.: 936 59 265
e-post: 

Enebakk Sanitetsforening

Kontaktperson: Berit Rustad
Tlf.: 905 32 104
e-post: styret@enebakksanitetsforening.no

 

Velforeninger / borettslag / eierforeninger:

Kirkebygden Vel

Kontaktperson: Kari Holme
Hammerenveien 277, 1912 Enebakk
Tlf.:
e-post:

Våglia Vel

Kontaktperson: Elin M. Sørensen
Pb 112, 1917 Ytre Enebakk
Tlf.: 906 30 587
e-post: post@vagnett.no

Dalefjerdingen Vel

Kontaktperson: Karin Hvidsten
Dalefjerdingen 9, 1912 Enebakk
Tlf.: 913 11 035
e-post: hvidstenkarin@gmail.com

Borudkollen Vel

Kontaktperson: Jorunn Dahl Skjervheim
Borudveien, 1912 Enebakk
Tlf.:
e-post: 

Einerstad Vel

Kontaktperson: Jorunn Åsen
Sandåsveien 6B, 0956 Oslo
Tlf.: 900 79 613
e-post: joraasen@online.no

Flateby Vel

Kontaktperson: Gitte Krosvik Pettersen
Pb 80, 1916 Flateby
Tlf.: 408 71 252
e-post: gitte@flatebyvel.no

Råken og Tangen Velforening

Kontaktperson: Kristin Nesheim
Persroa 4, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 979 76 720
e-post:

Brattliveien Vel 

Kontaktperson: Steinar Nygård
Gamle Strømsvei 13, 2010 Strømmen
Tlf.: 913 44 601
e-post: stnyga@online.no

Svines Vel

Kontaktperson: Geir Iver Tvedt
Svines velforening, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 906 79 811
e-post: post@svinesvel.no

Tangenveien veilag

Kontaktperson: Jan Kåre Kristiansen Tvinnereim
Tangenveien 129, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 918 94 792
e-post: tangenveien.veilag@gmail.com

Lyseren grunneierforening

Kontaktperson: Merete Jacobsen
Kula, 1820 Spydeberg
Tlf.: 975 28 423
e-post: post@lysereninfo.no
facebook: Lyseren-Grunneierforening-2609402305951491/

Enebakk Landbrukslag

Kontaktperson: Jørgen Torshov
Hammerenveien 497, 1912 Enebakk
Tlf.: 
e-post: 
facebook: Enebakk-landbrukslag-952713034843816

 

Andre

Enebakk Frivillighetssentral Kontaktperson: Lotte Sandvik
Tlf.: 994 91 912
e-post: frivillig@ienebakk.no
facebook: enebakk.frivillighetssentral
 
Enebakk bygdekvinnelag

Kontaktperson: Elin Slette
Tlf.: 924 86 339
e-post: slettefarmen@hotmail.com  

Enebakk lokallag for NFU

Kontaktperson: Tom Henriksen
Ignaveien 131, 1912 Enebakk
Tlf.: 916 00 746
e-post: tom@tusker.no

Enebakk pensjonistforening

Kontaktperson: Kjell Ringnes
Ekebergveien 78, 1912 Enebakk
Tlf.: 918 47 235
e-post: kjele-ri@online.no

Enebakk hagelag

Kontaktperson: Morten Dal
Borgveien 5B, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 416 42 707
e-post: morten1310@gmail.com
facebook: enebakkhagelag

Enebakk historielag

Kontaktperson: Marit Busengdal
Lillestrømveien 801, 1912 Enebakk
Tlf.: 907 61 712
e-post: marit@enebakkhistorie.no
facebook: Enebakk-historielag-251869354984275/'

Enebakk Lions Club

Kontaktperson: 
Tlf.: 951 75 078
e-post: enebakk@lions.no
www: www.lions.no/enebakk
facebook: Enebakk-Lions-Club-106025432769209

Enebakk Rotaryklubb

Kontaktperson: Knut Moen
Tlf.: 907 43 058
e-post: knutmoen1957@gmail.com
facebook: enebakkrotary

Enebakk husflidslag

Kontaktperson: Live Ødegaard
Øvre Skaugveien 20, 1911 Flateby
Tlf.: 906 44 384
e-post: livedegaard@gmail.com
facebook: enebakkhusflid

Enebakk seniordans - Den Glade Ringen i Enebakk

Kontaktperson: Kjersti Gundersen
Strandaveien 23, 1911 Flateby
Tlf.: 959 65 017
e-post: k_gundersen@outlook.com

Enebakk Røde Kors

Kontaktperson: Thomas Sannes
Prestegårdsveien 2, 1912 Enebakk
Tlf.: 919 19 118
e-post: thomas.sannes@rodekors.org
facebook: EnebakkRodeKors

 

Forsamlingslokaler og kulturbygg

Granly Forsamlingshus

Kontaktperson: Karin Hvidsten
Dalefjerdingen 9, 1912 Enebakk
Tlf.: 913 11 035
e-post: hvidstenkarin@gmail.com

Bøndernes Hus Venner

Kontaktperson: Hans Kristian Solberg
Lillestrømveien 875, 1912 Enebakk
Tlf.: 905 28 091
e-post: hksolberg@gmail.com
facebook: bonderneshusvenner

Flateby Samfunnshus

Kontaktperson: Jan Tolnæs
Postboks 80, 1916 Flateby
Tlf.: 416 76 522
e-post: post@flatebysamfunnshus.no
facebook: FlatebySamfunnshus

Kulturhuset Ignarbakke

Kontaktperson: Roger Kristiansen
Postboks 81, 1914 Ytre Enebakk
Tlf.: 480 25 102
e-post:  leikarringen.ignar@gmail.com