Enebakk kommune har ledig stilling som landbruksrådgiver.
Stillingen ligger i Enhet for natur, geodata og byggesak der det blant annet er saksbehandlere innen miljø og skog i tillegg til to saksbehandlere innen jordbruk. Vårt viktigste oppdrag innen landbruksforvaltningen er å ta vare på landbruket, miljøet og naturgrunnlaget. Enebakk har 30.000 dekar jordbruksareal og 150.000 dekar skog. Vi har 300 landbrukseiendommer og behandler årlig ca 80 søknader om produksjonstilskudd og ca 70 søknader om tilskudd til regionalt miljøprogram (RMP). I Enebakk er det både erfarne og nyetablerte gårdbrukere med ideer og kreativitet. Kontorsted er i Kirkebygda. 

Hovedoppgaver

 • rådgivning og saksbehandling etter landbrukslovgivningen med forskrifter, bl.a. jord- og konsesjonslov
 • rådgivning og saksbehandling innen tilskuddsforvaltning
 • næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer
 • følge opp landbrukets ansvar i vannområdene Morsa, Øyeren og Glomma sør for Øyeren
 • oppdatering av arealressurskart (AR 5)

Kvalifikasjoner

 • landbruksfaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå, relevant erfaring/ praksis kan veie opp for utdanningskrav
 • gode IKT og GIS kunnskaper
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • omgjengelig med gode samarbeidsevner
 • systematisk, engasjert og løsningsorientert

Vi kan tilby mange og varierte arbeidsoppgaver, fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktig lønn etter avtale.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Forespørsler vedrørende stillingen kan rettes til enhetsleder Robert Bjørnstad, tlf. 900 62 408.

Søknadsfrist: 06.02.2022

Søk elektronisk her

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.