Du som søker ønsker å bidra til at våre brukere på dagsenteret og pasienter på sykehjemmene skal ha en meningsfylt dag med ulike aktiviteter. Vi jobber miljørettet og med høyt fokus på at brukerne av tjenestene våre skal står i sentrum. Vi er opptatt av at de skal få tilbud om aktiviteter tilpasset dem. Tverrfaglig samarbeid for å finne gode og kreative løsninger er viktig for oss. Vi ønsker også å skape et bedre hverdagsliv for alle brukerne. Alt dette er avhengig av at du evner til å se muligheter i alle situasjoner. Vi vet du finnes der ute og håper du vil bli en del av vårt gode og tverrfaglige arbeidsmiljø.

Sykehjemmet har 64 plasser fordelt på langtidsavdeling, skjermet avdelinger for personer med demenssykdom, korttidsavdeling og en avlastning/rulleringsavdeling, samt dagsenter for hjemmeboende eldre. Enhetene styres av enhetsleder for sykehjem og hjemmetjeneste som har et leder team. Du vil være en del av det tverrfaglig leder teamet, som består av ledende aktivitør, sykehjemslege, demenskoordinator, kreftsykepleier, fagsykepleier og avdelingssykepleiere. Du vil inneha en 100% dagstilling som for tiden er stasjonert på dagsenteret. Her vil du ha en ledende aktivitør rolle for dagsenter og sykehjemmene, samtidig som du også jobber i dagsenteret som aktivitør.

Hovedoppgaver og ansvar

 • Overordnet planlegging av sykehjemmets aktiviteter med utgangspunkt i brukergruppens behov og enhetens mål.
 • Planlegge tilrettelagt aktivitet ut ifra den enkeltes behov gjennom gruppeaktivitet og eller individuelle aktiviteter.
 • Planlegge og skrive individuelle aktivitetsplaner/månedsplaner for avdelingene, samt informasjonsbrev til pårørende ved fravær av eller endringer i aktivitetstilbud mm.
 • Koordinere aktiviteter i samarbeid med annet personell på Ignagard og Kopås sykehjem.
 • Planlegge og bidra til gjennomføring av aktiviteter i høytider
 • Spesielt sørge for et kulturelt aktivitetstilbud i samarbeid med avdelingsledere.
 • Samarbeid med kulturavdelingen om videreføring av den kulturelle spaserstokken og andre kulturelle innslag.
 • Samarbeide med, koordinere og rekruttere frivillige og bidra med å styrke det frivillige samarbeidet i sykehjemmene og dagsenter.
 • Veilede aktivitører i de ulike avdelingene i utførelse og planlegging av aktiviteter.
 • Møtedeltagelse med frivillige aktører, pårørende og ledelse ved behov.
 • Overordnet ansvar for utførelse av aktiviteter i dagsentrene på Kopås. Planlegge, lede og gjennomføre aktiviteter på dagsenteret i samarbeid med øvrig personell
 • Delansvar for drift av dagsenteret i samarbeid med avdelingsleder på Kopås.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som aktivitør
 • Erfaring fra arbeid med eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Erfaring innen dagsenterdrift
 • Kunnskap innen ledelse er ønskelig
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Beherske ulike IT verktøy
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • God faglig kunnskap
 • Strukturert
 • Selvstendig, utadvent, positiv og endringsvillig
 • Fokus på kvalitet i tjenesten
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode holdninger og verdier
 • Kreativ og initiativ taker til ulike aktiviteter
 • Ansvarsbevisst og lojal
 • Genuint interessert i mennesker
 • Kunne se den friske delen av menneske og finne tilpassede aktiviteter ut fra dens ressurser
 • Kunne være inkluderende og gi av deg selv
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

100% fast stilling med varierende, spennedene og givende arbeidsoppgaver i et godt, hyggelig og meningsfylt arbeidsmiljø.
Mulighet til å være kreativ og gi av deg selv, bidra til å bringe gode og fine aktiviteter inn i dagsenter og sykehjem.
Inkludering i et godt team som jobber aktivt for at brukerne av tjenestene skal ha det bra.

Tilsetting skjer på de vilkår som frem går av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Gry-Anita Hyggli, avd.leder Kopås på 917 06 737

Søknadsfrist: 20.08.2021

Tiltredelse etter avtale.

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig