Stillingen er plassert i helsestasjonstjeneste 0- 5 år. Arbeidsoppgavene er relatert til helsestasjonstjeneste etter gjeldende lovverk og retningslinje.

Koordinerende ansvar innebærer å planlegge og koordinere arbeidet på helsestasjon etter delegering fra enhetsleder samt iverksette og evaluere tiltak, arbeide for å sikre systematisk faglig utvikling og veiledning av ansatte i faglige spørsmål. Delta i internkontroll og kvalitetssikringsarbeid på helsestasjon. Stedfortrederfunksjon.

Stillingen er plassert i enhet Helse barn og unge som har 15.9 årsverk og består av helsesykepleiere, jordmor, psykiatrisk sykepleier, familieterapeut, psykolog og sekretær. Enheten har et tett tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Familiens hus.

Familiens hus i Enebakk kommune består av PPT, Helse barn og unge, Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, NAV.

Vi søker nå etter deg med pågangsmot og engasjement som vil jobbe i et dynamisk og godt faglig miljø samt være en pådriver i utvikling av tjenesten.

Stillingen er ledig fra 02.09.19

Krav til utdanning:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning i helsesykepleie

Vi ønsker deg som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Er løsningsorientert, positiv og lojal
 • Er opptatt av faglig utvikling
 • Har evne til å planlegge og koordinere
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Er engasjert og har interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt gjennom intervju og referanseinnhenting.

Vi kan tilby deg:

 • Et godt og spennende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte medarbeidere
 • Utvidet tverrfaglig samarbeid internt og ekstern
 • Fleksitid
 • God pensjonsordning i KLP

Søknadsfrist: 18.06.19

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søker må disponere bil i tjenesten.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helse barn/ unge Angelika Johnsen, tlf. 64 99 22 10.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Søk elektronisk her      

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.