Avdeling for Teknikk og samfunn
Driftsenheten

Enebakk kommune, Driftsenheten, har for tiden en stilling ledig som bygg-drifter/vaktmester. Driftsenheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 60 000 m2 bygg samt tilhørende uteareal og anlegg og ca. 75 km vei. Enheten består i dag av 12 ansatte knyttet til byggdriften samt 5 på veidrift.

Driftsenheten har de siste årene vært gjennom stor modernisering, da innenfor energieffektivisering, digitalisering av rutiner samt digitale ressursstyringssystemer. Enebakk kommune og Driftsenheten skal jobbe etter en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling hvor tidlig og riktig verdibevarende innsats, samarbeid, forbedring og lærende organisasjon samt digitalisering er viktige satsningsområder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for utførelse av internkontroll og avviksoppfølging
  • Drift og kontroll av tekniske installasjoner tilknyttet bygg
  • Sette seg inn i kommunens digitale FDV systemer for oppfølging og kontroll
  • Utføre verdibevarende løpende vedlikehold samt registrere større utbedrings- og vedlikeholdsbehov

Kvalifikasjoner:

  • Ønskelig med relevant fagbrev eller relevant dokumentert realkompetanse innen bygg drift.
  • Søkere må være serviceinnstilt og strukturert
  • Grunnleggende digital kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy
  • Må ha førerkort klasse B
  • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby en til tider hektisk, men spennende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lover og avtaler. 

God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter tariff.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf. 952 800 93, evt. arbeidsleder Marius Hansen.

 

Søknadsfrist: 11. oktober 2022

Søk på stillingen            

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.