​Enhet for tilrettelagte tjenester har seks ledige oppdrag som støttekontakt og avlaster.

Som støttekontakt bistår man barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt. Avlastning tildeles personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Målet med tjenesten er å gi omsorgsgivere regelmessig fritid og ferie.

Følgende oppdrag er pr. tiden ledige (vennligst spesifiser hvilket oppdrag du søker på):

1) Mann, 50-årene (bosatt i Ytre Enebakk)

Voksen mann med nedsatt funksjonsevne ønsker støttekontakt for å utvide sitt sosiale nettverk, samt ledsage til ulike offentlige instanser. Det er ikke nødvendig med førerkort.

Det er innvilget inntil 8 timer støttekontakt pr. måned, 11. måneder pr. år.

2) Eldre dame (bosatt på Flateby)

Eldre dame, rullestolbruker, ønsker støttekontakt. Hun ønsker å oppsøke ulike kulturelle arenaer som museer, utstillinger, kino og handling sammen med støttekontakten. Det er ønskelig at støttekontakten har sertifikat og bil.

Det er innvilget inntil 8 timer støttekontakt pr. måned, 11. måneder pr. år. Tjenesten kan gis på dagtid eller kveldstid.

3) Gutt, ca. 15 år (bosatt i Ytre Enebakk)

Gutt med nedsatt funksjonsevne ønsker støttekontakt for å delta på aktiviteter, eks. i regi av kulturskolen o.l.

Det er innvilget 8 timer støttekontakt pr. måned, 11 måneder pr. år.

4) Dame, ca. 45 år (bosatt på Flateby)

Dame med nedsatt funksjonsevne ønsker støttekontakt som ledsager på aktiviteter som kafèbesøk, gå turer, kino, bading i basseng og bowling.

Det er innvilget 12 timer støttekontakt pr. måned, 11. måneder pr. år. Det er ønskelig med en fast ettermiddag/ kveld pr. uke, gjerne onsdag eller fredag.

5) Mann, 60-årene (bosatt i Ytre Enebakk)

Fysisk funksjonshemmet mann ønsker støttekontakt. Støttekontakt ønskes for å komme seg noe ut, eksempel gå tur i nærområdet.

Det er innvilget 12 timer støttekontakt pr. måned, 11. måneder pr. år. Det er ønskelig med støttekontakt på dagtid eller om ettermiddagen.

6) Jente, ca 4 år (bosatt på Flateby)

Jente, ca. 4 år, trenger privat avlaster, 6 timer pr. måned (fortrinnsvis 2 lørdager a’ 3 timer). Det er sannsynlig at avlastningsordningen vil utvides på sikt.

I dette tilfellet organiseres avlastningsordningen som et engasjement som oppdragstaker.

Ønskede kvalifikasjoner for alle oppdragene:

  • Interesse for målgruppen mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Interesse for nettverksbygging og tilrettelegging av aktivitet
  • Stabilitet og pålitelighet
  • Personlig egnethet

Støttekontakter engasjeres som oppdragstakere og avlønnes etter fastsatte kommunale satser, tilsvarende som for assistenter.

Det kreves gyldig politiattest for oppdragene.

For nærmere informasjon om oppdragene, kontakt spesialkonsulent Jørgen Støttum på telefon 64 99 20 00 eller e-post: postmottak@enebakk.kommune.no

Søknadsfrist: 07.03.2021


Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.