De kommunale barnehagene i Enebakk barnehage trenger ansatte med barnehagelærerutdanning /vernepleierutdanning, og barne- og ungdomsarbeiderutdanning.

Barnehagene våre er i stadig vekst og vi søker nå etter nye medarbeidere som ønsker å være med i vårt team.
Barnehagene er kjent for et stabilt personale som trives i lek og relasjoner med barna.

Det er i barnehagene et godt arbeidsmiljø som preges av glede og humor hos de ansatte og vi har et høyt fokus på nærvær med både barn og kollegaer.
Da barnehagene er i stadig utvikling, har vi et blikk på egen kompetanse og faglig utvikling.

Foreldre i de kommunale barnehagene er engasjerte, og opptatt av at barnehagene skal være et godt sted å være for barna.

Områder vi jobber mye med er barns psykiske helse, relasjons kompetanse, leken, trygghetssirkelen og å utvikle et godt fagmiljø.
Om dette er områder som også engasjerer deg så oppfordrer vi deg til å søke hos oss.

Vi ønsker deg som er:

 • Opptatt av egen og teamets faglige utvikling, og faglige diskusjoner.
 • Deler egen kunnskap og engasjement med kolleger.
 • Har en god kommunikasjon med både barn, foresatte og personalet.
 • Strukturert og har evne til å gjennomføre planer og ideer som samsvarer med barnehagens satsningsområder.
 • God til å bygge gode profesjonelle relasjoner til de voksne og nære relasjoner med barna.
 • Organiserer deg slik at du har tid til å leke med barna og er bevisst din rolle som fagperson.
 • Fokusert på barnets beste og legger til rette for å skape et inkluderende fellesskap på avdeling og i barnehagen.

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø med humor og glede.  
 • Medarbeidere som jobber målbevisst og godt i team
 • Godt faglig samarbeid med de kommunale barnehagene og øvrige instanser i kommunen.
 • God oppfølging ved behov for alle ansatte i barnehagen, og veiledning av nyutdannede barnehagelærere av sertifisert veileder i kommunen.
 • En barnehage med høy score på brukerundersøkelser.
 • Egen ped leder stige for ped ledere med barnehagelærerutdanning.

Vi har følgende ledige stillinger:

Ytre Enebakk barnehage trenger:

 • Pedagogisk leder - 100% fast stilling med startdato 01.08.2022. Det er mulighet for tidligere oppstart.
 • Pedagogisk leder - 100% i perioden 15.09.2022-31.12.2023 - Svangerskapsvikariat
 • Vernepleier til barn med særskilte behov - 100% stilling - Tiltredelse 12.08.2022

Flateby barnehage trenger:

 • Pedagogisk leder - 100% fast stilling - Tiltredelse 12.08.2022
 • Pedagogisk leder - 60% fast stilling - Tiltredelse 12.08.2022
 • Vernepleier/fagarbeider på barn med spesielle behov - 2x100% fast stilling
 • Barne- og ungdomsarbeidere - Vikariater på totalt 120% i perioden 12.08.2022-15.03.2023
 • Barne- og ungdomsarbeidere - 100% vikariat i perioden 12.08.2022-15.03.2023, med mulighet for forlengelse

Kirkebygden barnehage trenger:

 • Pedagogisk leder på småbarnsavdeling - 100% fast stilling - Tiltredelse 08.08.2022

Det kreves godkjent barnehagelærerutdanning i de stillinger som barnehagelærere.
Det kreves vernepleierutdanning eller barne- og ungdomsarbeiderutdanning på de andre stillingene.

Vi ønsker deg velkommen som søker, og gleder oss til å motta din søknad.

Søknadsfrist: 10.06.2022

 

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.