Assistenter ved Mjær ungdomsskole

Vi har ledig 2 stk. 35% stilling som assistent/fagarbeider ved Mjær ungdomsskole - Fortrinnsvis med erfaring fra ungdomstrinnet.

Skolen har 251 elever i skoleåret 2023-2024.
Mjær ungdomsskole ligger i landlige og flotte omgivelser ved Mjærvann i Enebakk kommune.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Organisere og legge til rette for aktiviteter for elever både i klasserom og på alternative opplæringsarenaer
 • Følge enkeltelever og grupper på aktiviteter innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • Være deltakende i planlegging og samarbeid med skolens sos.ped-team
 • Være deltakende og aktiv i planlegging av forebyggende arbeid i forbindelse med trivsel, motivasjon og helse – herunder rus.
 • Delta i skole/hjem-samarbeid rundt enkeltelever.
 • Bistå i utforming og gjennomføring av tiltak i tiltaksplaner i forbindelse med opplæringslovens §9-a
 • Være deltakende i planlegging og samarbeid med skolens spes.ped-team og PPT
 • Gjennomføre planlagte oppgaver i klasserom eller 1:1 i forbindelse med §5-1 i opplæringsloven
 • Delta i rapportering av elevers IOP
 • Kunne bidra til drifte skolens base slik at dette er et trygt og godt miljø som fremmer trivsel, mestring og læring
 • Bistå det teamet man tilhører med daglige gjøremål
 • Delta i planlegging og gjennomføring av skolens arrangementer i gjennom året
 • Utføre andre oppgaver ved behov/etter avtale med ledelsen

KVALIFIKASJONER

 • Relevant erfaring fra lignende arbeid i skolen – spesielt fra ungdomstrinnet
 • Det er ønskelig med kompetanse innen Visma Flyt Skole og OneNote
 • Gode norskspråklige framstillingsevner, muntlig og skriftlig
 • Bruk av Office-programmer og andre relevante programvarer
 • Erfaring og personlig egnethet vektlegges

EGENSKAPER

 • Positiv og serviceinnstilt
 • Er nøyaktig, pålitelig og ansvarsbevisst
 • Har gode samarbeidsevner og jobber godt i team
 • Tar initiativ, arbeider selvstendig og er strukturert og løsningsorientert
 • Alle ansatte i skoler må levere politiattest
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting

VI TILBYR

 • Stillingsbrøk: 35%
 • Arbeidstid etter gjeldende arbeidstidsavtale
 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og motiverende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn og arbeidsvilkår etter tariff og lokal lønnspolitikk

Søknadsfrist: 11.06.23

Kontaktpersoner

Søk stilling som assistent ved Mjær

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.