Barnevernskonsulent - 100% fast stilling

Barnevernstjenesten i Enebakk har ledig 100 % fast stilling som barnevernkonsulent/kontaktperson.

Opplysninger om stillingen og arbeidsstedet

Barnevernstjenesten er organisert under Kultur-, oppvekst- og skoleavdelingen. Vi er samlokalisert i Familiens hus sammen med PPT, NAV, Enhet for psykisk helse og rusarbeid, SLT og Helse barn og unge. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid innad i Familiens hus, og ut mot de andre tjenestene i kommunen. Det planlegges implementering av TIBIR i kommunen i løpet av 2024.

Barnevernstjenesten består av en trivelig gruppe bestående av to familieveiledere, 10 saksbehandlerstillinger, merkantil ressurs og leder. I denne oversiktlige tjenesten, vil du få mulighet til å jobbe med varierte oppgaver og alle deler av saksbehandlingen. Dette innebærer blant annet samtaler med barn og foreldre, gjennomføring av tverrfaglige samarbeidsmøter, og å stille som kommunens partsrepresentant i rettssystemet.

Kvalifikasjoner

  • Bachelor i barnevern eller sosialfag
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ønsker deg som

  • Har evne til å vise initiativ og etablere tillitsforhold til barn, foreldre, kollegaer og samarbeidspartnere
  • Er fleksibel og har høy arbeidskapasitet
  • Kan jobbe systematisk og selvstendig
  • Har erfaring fra saksbehandling i barnevernstjenesten

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.

Den som ansettes må ha førerkort klasse B.      

Noe ettermiddag og kveldsarbeid må regnes med.

Vi tilbyr deg

  • Veiledning individuelt og i gruppe (prosessveiledning av ekstern veileder)
  • Allsidige arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling og endring
  • Barnevernstjenesten legger stor vekt på kompetanseheving og faglig utvikling

Tilsetting skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt barnevernleder Mariann Langleite på 64 99 22 90

SØKNADSFRIST: 01.10.2023

Søk stilling som barnevernskonsulent i Enebakk

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.